Hjemmeøving 6

  • Avsnitt 6.1: Oppgave 23, 34, 39 og 52
  • Avsnitt 6.2: Oppgave 3, 32, 36 og 39
  • Avsnitt 6.3: Oppgave 4, 8, 34 og 36
  • Avsnitt 6.4: Oppgave 17, 28, 29 og 40
2012-09-26, hakonm