Hjemmeøving 5

  • Avsnitt 5.4: Oppgave 10, 44, 58 og 80
  • Avsnitt 5.5: Oppgave 8, 20, 38 og 68
  • Avsnitt 5.6: Oppgave 8, 25, 40, 107 og 114a
  • Avsnitt 5.7: Oppgave 20 og 55
  • Eksamen kont 2008: Oppgave 2

En pdf-fil med oppgavetekstene finner du her.

I tillegg anbefaler vi dere å prøve på to eksamensoppgaver:

  • 2008h: Oppgave 1
  • 2005h: Oppgave 6

Disse skal ikke leveres inn, og er å finne med løsningsforslag under Eksamensoppgaver.

2012-09-26, hakonm