Hjemmeøving 4

  • Avsnitt 4.7: Oppgave 3, 8, 13, 25
  • Avsnitt 4.8: Oppgave 24, 76, 85, 119
  • Avsnitt 5.1: Oppgave 7, 19
  • Avsnitt 5.2: Oppgave 14, 18d, 39
  • Avsnitt 5.3: Oppgave 6, 18, 64, 68
  • Oppgave 19 fra eksamensoppgavesamlingen her

En pdf-fil med oppgavetekstene finner du her.

I tillegg anbefaler vi dere å prøve på to eksamensoppgaver:

  • Des 2009: Oppgave 4
  • Des 2008: Oppgave 2

Disse skal ikke leveres inn, og er å finne med løsningsforslag under Eksamensoppgaver.

2012-09-25, eirikhoe