Hjemmeøving 2

  • Avsnitt 3.7: Oppgave 95
  • Avsnitt 3.8: Oppgave 6
  • Avsnitt 3.9: Oppgave 13 og 19
  • Avsnitt 3.10: Oppgave 54
  • Avsnitt 3.11: Oppgave 44
  • Avsnitt 4.1: Oppgave 23 og 70
  • Avsnitt 4.2: Oppgave 5–8, 20 og 58
  • Oppgave 14 fra eksamensoppgavesamlingen her

En pdf-fil med oppgavetekstene finner du her.

2012-08-31, hakonm