Hjemmeøving 11

  • Avsnitt 8.7: Oppgave 9 og 18
  • Avsnitt 8.8: Oppgave 2, 10, 12 og 25
  • Avsnitt 8.9: Oppgave 26, 32, 37, 38 og 40 (I 37, 38 kan rekkene for cos(x) og sin(x) antas kjent.)
  • Oppgave 64, 65 og 67 fra eksamensoppgavesamlingen her
2012-11-02, eirikhoe