Beskjeder

Nye beskjeder

27.11: I morgen fullfører vi eksamen fra høsten 2006. Eventuell tid til overs blir brukt på oppgavene 6 og 10 fra eksamensoppgavesamlingen, og oppgave 6 fra våren 2009.

20.11: I morgen blir siste ordinære forelesning (neste uke er viet til repetisjon). Vi fullfører Kap. 15 med å studere "blandingsproblemer" (Kap. 15.2) og Eulers metode. Eventuell tid til overs bruker vi på repetisjon og eksamensoppgaveregning, med fokus på eksamenssettet fra høsten 2006 (ligger her). Fint om du kikker på oppgavene på forhånd.

13.11: Slides fra dagens forelesning: operasjoner på potensrekker, taylorrekke-oppgaver, binomialrekken.

07.11: Eksempel på konvergens av en potensrekke fra dagens forelesning: potensrekke.pdf

06.11: Prosjektoreksempelet fra dagens forelesning: sammenligning.pdf

18.09: Tirsdagsforelesningen neste uke (tirsdag 25.09) blir flyttet fra Auditorium F1 til S3. Dette gjelder også tirsdagsforelesningene i ukene 41, 45 og 47. Onsdagsforelesningene i EL5 blir ikke berørt av dette.

18.09: I dag gav jeg en lynkjapp repetisjon av det vi har vært gjennom i kurset hittil. I tillegg tipset jeg om noen alternative ressurser. PDFen finner du her.

29.08: Referansegruppen er nå dannet. Du finner medlemslisten over. Vi satser på å ha vårt første møte innen en uke eller to. Ta kontakt med medlemmene dersom du har noe du ønsker at de skal ta opp med meg. Se her for litt info om gruppens formål (hentet fra http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet).

21.08: På forelesningene denne uken brukte jeg Java-applets for å illustrere sekantlinjer og epsilon-delta-definisjonen for grenseverdier. Du finner de, og mange andre, her. Vi kommer nok til å ta flere av disse i bruk i løpet av semesteret. En annen kilde til lignende applets er MITs "Mathlets": http://math.mit.edu/mathlets/mathlets.

Eldre beskjeder

15.11: Tirsdagsforelesningen neste uke (20.11) er flyttet til Auditorium S3

05.11: Forelesningen i morgen (tirsdag 6.nov) er flyttet til Auditorium S3.

24.10: Tema i dagens forelesning:

 • Gikk gjennom sammenlignings- og grensesammenligningstesten for uegentlige integraler. Dette fullførte Kap. 7, og dermed med integrasjonsdelen av kurset
 • Definerte følger, og hva det vil si at disse konvergerer og divergerer
 • Presenterte noen regneregler og brukte disse på en rekke eksempler
 • Vi så på noen resultater som gjør det mulig å avgjøre konvergens/divergens for mer kompliserte følger ("skviseteoremet/sandwichteoremet" og Teorem 4, som relaterer grenser av følger til grenser av funksjoner). Brukte disse på noen eksempler

23.10: Trapesmetode-eksempelet gjennomgått i dagens forelesning: V2009, Oppgave 6

23.10: Materialteknologi er på ekskursjon denne uken. Av hensyn til dem, her er hva som ble gjennomgått på dagens forelesning:

 • Ideen bak Simpsons metode (parabelbuer gjennom tre-og-tre delepunkter)
 • Simpsons metode. Henviste til bokens utleding av denne.
 • To eksempler på Simpsons: integralet av 5x^4 fra 0 til 2; integralet av en funksjon som vi kun kjente gjennom en tabell med funksjonsverdier
 • Formler for feilen i Trapes og Simpsons
 • To eksempler hvor vi brukte disse (det ene finner du på pdf-form over)
 • Uegentlige integraler av Type I og Type II
 • En rekke eksempler på slike

17.10: Delbrøkoppspalting-eksempelet gjennomgått på prosjektor i dagens forelesning finner du her.

04.10: Tirsdagsforelesningen neste uke (09.10) er flyttet til Auditorium S3

17.09: Referat fra første møte i referansegruppen finner du her.

07.09: Første møte i referansegruppen blir på tirsdag 11. september, klokken 16.

30.08: Vi har blitt tildelt større forelesningssaler. Fra og med neste uke (3. september):

 • Tirsdager 10:15 - 12:00 i Auditorium F1
 • Onsdager 08:15 - 10:00 i Auditorium EL5

28.08: På grunn av overfylt forelesningssal var det endel som ikke fikk deltatt på dagens forelesning. Som en hjelp til disse, her er hva vi gikk gjennom i dag:

 • Høyereordens deriverte og hvordan disse er relatert til hastighet og akselerasjon (slutten av kap. 3.2, samt kap. 3.3)
 • Derivasjon av trigonometriske funksjoner. Foretok en detaljert utledning av den deriverte til sinus. Slik fikk vi repetert både derivasjon og noen viktige egenskaper til trigonometriske funksjoner (kap. 3.4)
 • Kjerneregelen. Motiverte, definerte og brukte den på noen eksempler (kap. 3.5)
 • Litt om parametriserte kurver. To eksempler på slike. Illustrert med appleten du finner her (kap. 3.5)

I morgen fullfører vi kap. 3.5, og deretter 3.6, 3.7 og 3.8.

Beklager trøbbelet med forelesningssalen. Jeg skal forhøre meg med administrasjonen. Forhåpentligvis kan vi få til en løsning.

Oppdatering: de ansvarlige er på saken, men dessverre blir det ingen løsning før tidligst neste uke..

16.08: Forelesningen i morgen (fredag 10.15–11.00) er i Auditorium R1, ikke i R7. Resten er i R7.

15.08: Gruppeøvingene under Teknostart vil foregå følgende steder, fra 10.15-11.00 på torsdag, mandag, onsdag og torsdag:

 • KJ: Realfagbiblioteket
 • MT: S21
 • NANO: S22
 • PETR: Realfagkantina
 • TEKGEO: Realfagkantina
2012-11-27, alexlun