Beskjeder

Nye beskjeder

22/12: Oppgaver og løsningsforslag til årets eksamen.

Eldre beskjeder

10/12: Husk "mattelaben" før eksamen i auditorium S7. Mandag 12. desember 9-12, onsdag 14. desember 9-15, fredag 16. desember 9-15 og mandag 19. desember 9-15. Ta med deg konkrete spørsmål om ting du lurer på.

13/12: Ekstratilbudet med eksamensforelesninger har startet opp. Vi repeterer (deler av) pensum ved å gjennomgå tidligere eksamensoppgaver.

 • Aud. F1. Lørdag 26. november, 12.15 - 15.00:
  • Tema: Hvordan ser en TMA4100-eksamen ut? Illustrert ved et eksempel.
  • Oppgaver: Hele eksamenssettet fra høsten 2006. Du finner det her
 • Aud. F1. Lørdag 3. desember, 10.15 - 12.30:
  • Tema: "Rekker, konvergenstester og feilestimering"
  • Oppgaver: vi tar utgangspunkt i følgende oppgaver. Jeg anbefaler alle å prøve seg på oppgavene før forelesningen.
   • V2011: Oppg. 6
   • H2010: Oppg. 8
   • V1999: Oppg. 6
   • Ekstra:
    • V2007: Oppg. 6
    • Eksamensamling: 58, 73, 78
  • Merknader i etterkant: Her er slidesene fra "teoridelen". Husk at dette kun var en lynrepetisjon av deler av stoffet. Her er løsningsforslag til Vår 2011 Oppgave 6 (fikk dessverre ikke tid til denne oppgaven. Merk at mine notater egentlig ikke var skrevet for andre enn meg selv). Såvidt jeg kan se er det feil i fasiten til Oppgave 73 (b) i eksamenssamlingen (jeg tror den som skrev løsningsforslaget glemte to-tallet i telleren inni summen).
 • Aud. F1. Lørdag 10. desember, 15.15 - 17.30:
  • Tema: "Omdreiningslegemer: volum og areal". Dette inkluderer kurvelengde. Vi ser også litt på "massesenter".
  • Oppgaver: hentes fra
   • Eksamensamling: 22, 28, 89
   • V2010: Oppg. 2
   • V1999: Oppg. 4
   • V2005: Oppg. 3
   • V2007: Oppg. 3
  • Merknader i etterkant: Her er oversikten over volum av omdreiningslegemer (basert på Adams' Calculus-bok). Vi fikk dessverre ikke tid til så mange av oppgavene (ikke fullført: eksamenssamling 22, 28, 89, V2005 Oppg. 3). Dersom du ønsker å se disse på tavlen så legg de inn som "konkret oppgave" i spørreskjemaet. Kanskje får vi tid neste lørdag.
 • Aud. F1. Lørdag 17. desember, 15.15 - 17.30:
  • Tema: Litt om diverse tema. Kontinuitet, integrasjon, relaterte rater, optimering, differensialligninger. (Ekstra: taylorrekker, omdreiningslegemer).
  • Oppgaver: Vi ser på følgende oppgaver. "ES" betyr eksamensoppgavesamlingen:
   • H2010: Oppg. 1
   • ES: Oppg. 47
   • V2010: Oppg. 8
   • ES: Oppg. 6
   • H2010: Oppg. 6
   • Ekstra:
    • V2005: Oppg. 5
    • ES: Oppg. 22

28/11: Det blir mattelab før eksamen i auditorium S7. Foreløpig tidsplan er mandag 12. desember 9-12, onsdag 14. desember 9-15, fredag 16. desember 9-15 og mandag 19. desember 9-15. Ta med deg konkrete spørsmål om ting du lurer på.

23/11: Her er en liste over tidligere eksamensoppgaver som faller utenfor pensum.

2/11: Videoopptak av "Eksamenskurs" fra desember 2010. Haakon Bakka holdt i fjor et to dagers "eksamenskurs" med oppgaveregning og repetisjon av pensum. Videoopptak av kurset finner du her.

8/9: Videosnuttene kan lastes ned på podcast / itunes her

5/9: 10 gode råd om studieteknikk finner du her

4/9: Det blir lagt ut små videosnutter her. De er ment å belyse visse emner, til hjelp for dem som ikke helt har fattet poenget. De kan ikke fungere som erstatning av de ordinære forelesningene. Videosnuttene kan også lastes ned på ipod.

24/11: Øving 13 er lagt ut. De av dere som trenger å få godkjent denne øvinga for å få gå opp til eksamen skal levere øvinga i Sigrid Grepstads posthylle (7. etg SB2) senest onsdag 30. november kl. 12.00.

16/11: Spørreundersøkelsen fra Multimediesenteret. Det er viktig at dere følger lenken her og svarer på hva dere tenker rundt videosnuttene som er laget for dette kurset. Multimediesenteret har utvidet svarfristen til 1. desember.

9/11: NTNUs Multimediesenter ønsker tilbakemelding på videosnuttene vi har lagt ut. Vi ber derfor alle (også de som ikke har sett på videosnuttene) om å svare på spørreundersøkelsen du finner her innen 15. november.

18/11: Første eksamensforelesning vil bli holdt i Auditorium F1, lørdag 26. november, klokken 12.15 - 15.00. Vi vil regne gjennom eksamenssettet fra høsten 2006 (som dere finner her). For å få størst mulig utbytte er det viktig at dere forsøker å løse oppgavene på forhånd. Vi vil ta en 30-minutters pause circa klokken 13, samt sette av endel tid til eventuelle (ikke-plenums-) spørsmål på slutten av forelesningen. Nøyaktig når vi avslutter er litt usikkert, men det blir senest klokken 15.

Neste forelesning vil holdes samme sted, lørdag 3. desember, denne gang klokken 10.15 - 12.30. Fyll ut dette skjemaet med temaer du ønsker å se dekket av eksamensoppgavene i denne og de påfølgende eksamensforelesningene 10. og 17. desember (den 10. desember vil vi pga. ex-phil-eksamen holde forelesningen klokken 15.15 - 17.30).

16/11: Det vil bli organisert "eksamensforelesninger" de fire siste lørdagene før eksamen: 26. november, 3., 10. og 17. desember. Disse vil bestå av en gjennomgang av eksamensoppgaver fra tidligere TMA4100-eksamener, og "eksamensoppgavedrevet" repetisjon av pensum. De to første forelesningene Forelesningen den 26. november vil holdes klokken 12.15–15.00 i Auditorium F1.

Den 26. november går vi gjennom et av eksamenssettene herfra: http://wiki.math.ntnu.no/tma4100/eksamen (hvilket sett vil bli bestemt og annonsert i forveien)

I de påfølgende forelesningene går vi gjennom utvalgte oppgaver og temaer, bestemt i samråd med dere ved hjelp av spørreskjema og tilbakemeldinger under forelesningene. Link til spørreskjemaet kommer senere.

26/10: Angående øving 8: Dersom du tar Python-varianten av IT grunnkurs (TDT4110), kan du la være å gjøre de delene av øvingen som er markert i blått samt oppgave 1b. Dersom du ikke gjør oppgave 1a gjør du oppgave 1c for hånd med kalkulator. Gjør resten av øvingen som vanlig.

17/10: Romendring gruppe 2 MTTK: veiledningstimen flyttes til EL4 onsdag 19.10. pga UKA.

28/9: Informasjon om midtsemesterprøven i uke 42 finner du her.

27/9: Romendring gruppe 4 MTEL: veiledningstimen flyttes til rom EL23.

23/9: Nytt løsningsforslag til Øving 2 lagt ut, småfeil rettet.

23/9: Det er satt opp en femte øvingsgruppe for MTDT. Denne gruppa skal ha veiledning mandag kl 15.15-17 på rom S24. Se gruppeinndeling for gruppeliste. Endringen gjelder fom uke 40.

23/9: Det er satt opp en fjerde øvingsgruppe for MTEL. Denne gruppa skal ha veiledning på Elrom-G034, tirsdag kl 10.15-12. Se gruppeinndeling for gruppeliste. Endringen gjelder fom uke 39.

14/9: Romendring for gruppe 2 og 4 MTKJ: fom i morgen torsdag 15.9. skal gruppe 2 ha veiledning på rom K27 og gruppe 4 skal ha veiledning på rom B23.

14/9: Feil i pdf-utgaven av Øving 3. Ny, rettet pdf-fil er nå lagt ut

7/9: Innleveringsfristen for øvinger for MTMART utsettes til onsdag kl 12.00 pga at all undervisningen for MTMART foregår på Tyholt på tirsdager.

2/9: Fra siden om vurdering: De som har vært oppe til eksamen i faget før, trenger ikke ta øvingene på nytt denne gangen. Men det er naturligvis en god ide å følge øvingsopplegget likevel.

24/8: Bruk av CourseCompass. De som har kjøpt ny bok har muligheten til å benytte seg av det nettbaserte øvingssystemet som følger med (dette er imidlertid ikke en obligatorisk komponent i kurset). Gå til nettsiden www.coursecompass.com og registrer deg med koden som fulgte med boken. I tillegg trenger du en "Course ID", som du finner under.

Her er Course IDs for de seks parallellene:

 • FYMA har Course ID: math81553
 • EL, ENERG, IØT-EM, TK har Course ID: math32596
 • BYGG, ING har Course ID: math49823
 • KJ, MT, NANO, PETR, TEKGEO har Course ID: math97175
 • DT, IØT-DT, KOM har Course ID: math16811
 • DESIG, IØT-PROD, MART, PROD har Course ID: math02171

29/8: Fasit til Teknostart-oppgavene: teknostart-fasit.pdf.

15/8: Oppgavene dere skal regne under Teknostart ligger her.

15/8: Siden opprettet.

2011-12-22, Kristian Gjøsteen