Beskjeder

Nye beskjeder

20.8 I Teknostarts timeplan står matematikk noen dager oppført med 3 timer i F1. Dette er ikke riktig. Det skal være forelesning i F1 fra 08:15 til 10:00 disse dagene, og 1 time 10:15-11:00 i Glassgården der dere kan få hjelp til å regne øvingsoppgavene i Teknostart

15/8: Kart til øvingsrom under Teknostart

Eldre beskjeder

Ingen beskjeder.

2011-08-25, Lisa Lorentzen