Beskjeder

Nye beskjeder

Ingen nye beskjeder.

Eldre beskjeder

31/10: Fordi det er BM-dag 1. november blir opplegget litt anderledes, og vi bruker dagen på repetisjon/eksamensoppgaveregning.

30/8: Forelesningene på tirsdag har byttet tid. Ny tid er 10-12.

15/8: Kart til øvingsrom under Teknostart

2011-11-02, Kristian Gjøsteen