Gamle notater

dato
18. aug handoutskjerm
19. aug handoutskjerm
22. aug handoutskjerm
23. aug handoutskjerm
24. aug handoutskjerm
25. aug handoutskjerm
30. aug handoutskjerm
2. sep handoutskjerm
6. sep handoutskjerm
9. sep handoutskjerm
13. sep handoutskjerm
16. sep handoutskjerm
20. sep handoutskjerm
23. sep handoutskjerm
27. sep handoutskjerm
30. sep handoutskjerm
4. okt handoutskjerm
7. okt handoutskjerm
11. okt Avlyst
14. okt handoutskjerm
18. okt handoutskjerm
21. okt handoutskjerm
25. okt handoutskjerm
28. okt handoutskjerm
1. nov handoutskjerm
4. nov handoutskjerm
8. nov handoutskjerm
11. nov handoutskjerm
15. nov handoutskjerm
18. nov handoutskjerm

Nye notater

22. nov handoutskjerm
25. nov handoutskjerm

Fremtidige notater

29. nov
02. des
2011-11-25, Hans Rivertz