Beskjeder

Nye beskjeder

Eldre beskjeder

27.11: I neste ukes forelesninger repeterer vi deler av pensum ved å ta utgangspunkt i eksamenssettet fra høsten 2005. Du finner det her. Jeg anbefaler alle å forsøke seg på oppgavene på forhånd. Vi vil gå gjennom så mye vi får tid til.

15.11: Referat fra møtet i referansegruppen: november 2011

01.11: Det blir møte i referansegruppen torsdag 10. november klokken 15. Ta kontakt med representantene dersom du har forslag til diskusjonstema.

05.10: Forelesningsnotater fra dagens forelesning finner du her: forelesnnotater051011.pdf

21.09: Referat fra første møte i referansegruppen: referat15092011.pdf. Det var mange interessante saker som var oppe til diskusjon så det kan være verdt å ta en titt.

21.09: PDF-en til "lynrepetisjonen" fra dagens forelesning finner du her: rep.pdf

07.09: Referansegruppen skal ha sitt første møte torsdag 15. september klokken 15.00. Ta kontakt med representantene dersom du har noe du ønsker at de skal ta opp med meg.

25.08: Jeg har laget et løsningsforslag til Oppgave 16 og Oppgave 23 på Teknostart-settet. Dere finner det her. Dette var hastig snekret sammen, så feil og uklarheter kan forekomme. Si fra dersom du finner slike.

18.08: Dersom dere ønsker ytterligere gjennomgang av pensum (eventuelt bare har lyst til å kose dere med noen matematikkvideoer) er Khan Academy en ypperlig side. Her finner dere flere tusen videoer som presenterer temaer innen matematikk og fysikk o.l. Det aller meste av pensum er dekket. Det er også mye interessant stoff på matematikk.org og matematikk.net.

18.08: Min kontakttid er tirsdager 13.00–15.00. Kom innom rom 1040 i Sentralbygg 2 dersom du lurer på noe. Så lenge jeg er tilstede slipper du også inn utenom kontakttiden (-: . Eventuelt send epost til gmail-addresse: alexander.lundervold+tma4100

15.08: Kart til øvingsrom under Teknostart

2011-12-05, alexlun