Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4100:2010h:start [2011-01-03]
tokemeie [Eksamen]
tma4100:2010h:start [2011-01-03] (nåværende versjon)
tokemeie [Eksamen]
Linje 15: Linje 15:
 {{:​tma4100:​2010h:​bokmaal.pdf|Eksamensoppgavene}} {{:​tma4100:​2010h:​bokmaal.pdf|Eksamensoppgavene}}
    
-{{:​tma4100:​2010h:​loesningsforslag2.pdf|Løsningsforslag}} (oppdatert ​01.01.2011, det manglet en "​y"​ i det annet integralet i oppgave 4, det var en enkel trykkfeil som ikke påvirket det endelige resultatet).+{{:​tma4100:​2010h:​loesningsforslag2.pdf|Løsningsforslag}} (oppdatert ​03.01.2011, det manglet en "​y"​ i det annet integralet i oppgave 4, det var en enkel trykkfeil som ikke påvirket det endelige resultatet).
  
  
2011-01-03, tokemeie