Hjemmeøving 9

  • Avsnitt 7.6: Oppgave 8, 14 og 27
  • Avsnitt 7.7: Oppgave 6, 22, 66 og 74
  • Avsnitt 8.1: Oppgave 24, 34, 50, 74 og 81
  • Avsnitt 8.2: Oppgave 14, 18 og 36
  • Oppgave 49 fra eksamensoppgavesamlingen her
2010-10-21, katharka