Hjemmeøving 8

  • Avsnitt 7.2: Oppgave 15, 38, 40 og 44
  • Avsnitt 7.3: Oppgave 16, 29 og 38
  • Avsnitt 7.4: Oppgave 14, 20, 21, 32 og 49
  • Avsnitt 7.5: Oppgave 6, 10, 53 og 59
2010-10-18, katharka