Hjemmeøving 5

  • Avsnitt 5.4: Oppgave 10, 44, 58 og 80
  • Avsnitt 5.5: Oppgave 8, 18, 38 og 68
  • Avsnitt 5.6: Oppgave 8, 24, 40, 62 og 111
  • Avsnitt 5.7: Oppgave 4, 6, 20 og 55
2010-09-23, katharka