Hjemmeøving 4

  • Avsnitt 4.7: Oppgave 3, 18 og 25
  • Avsnitt 4.8: Oppgave 24, 80 og 126
  • Avsnitt 5.1: Oppgave 7, 15 og 19
  • Avsnitt 5.2: Oppgave 14, 18, 34 og 39
  • Avsnitt 5.3: Oppgave 2, 8, 10, 64 og 68
  • Oppgave 19 fra eksamensoppgavesamlingen her
2010-09-17, katharka