Hjemmeøving 3

  • Avsnitt 3.11: Oppgave 49
  • Avsnitt 4.3: Oppgave 12abc, 46, 58
  • Avsnitt 4.4: Oppgave 10, 22, 30, 40
  • Avsnitt 4.5: Oppgave 24, 40, 48
  • Avsnitt 4.6: Oppgave 2, 40, 68, 70

Alle oppgavene er fra læreboken (Hass-Weir-Thomas).

2010-09-09, katharka