Hjemmeøving 2

  • Avsnitt 3.7: Oppgave 99
  • Avsnitt 3.8: Oppgave 10
  • Avsnitt 3.9: Oppgave 13 og 19
  • Avsnitt 3.10: Oppgave 52
  • Avsnitt 3.11: Oppgave 12
  • Avsnitt 4.1: Oppgave 23 og 70
  • Avsnitt 4.2: Oppgave 5-8, 20 og 54
  • Oppgave 14 fra eksamensoppgavesamlingen her
2010-09-02, katharka