Hjemmeøving 12

  • Avsnitt 8.9: Oppgave 23 og 24
  • Avsnitt 15.1: Oppgave 1, 2, 3 og 4
  • Avsnitt 15.2: Oppgave 20, 22 og 28
  • Avsnitt 15.3: Oppgave 1
  • Avsnitt 15.4: Oppgave 3 og 11
  • Oppgave 27, 50 og 90 fra eksamensoppgavesamlingen her
2010-11-17, katharka