Pensum

Følgende deler av læreboka er pensum:

  • 1.1-1.5
  • kapitlene 2-8
  • 15.1-15.5
  • appendiks A.2

I tillegg er øvingene og følgende notater pensum:

Foreløpig fremdriftsplan

Uke Tema Kapittel Øving Merknad
33 Informasjon, funksjoner, grafer, induksjonsbevis 1.1-1.5 Se hjemmeside for Teknostart
34 Tangent, endringsrater, grenser, kontinuitet 1.5, A.2, 2.1-2.7 Se hjemmeside for Teknostart
35 Derivasjon 3.1 - 3.5 1
36 Derivasjon 3.6 - 3.11 2
37 maks/min, sekantsetningen, kurveskissering, l'Hôpital, anvendelser 4.1 - 4.6 3
38 Newtons metode, antiderivasjon, integrasjon 4.7-4.8 + 5.1-5.3 4
39 Integrasjon, definisjon av logaritmer 5.4-5.7 5
40 Integrasjonsanvendelser 6.1-6.5 6
41 Integrasjonsanvendelser, a jour og repetisjon 6.6-6.7 Semesterprøve lørdag 10. okt.
42 Integrasjonsmetoder 7.1-7.4 7
43 Numerisk integrasjon 7.5-7.7 8
44 Følger, rekker, rekketester 8.1-8.4 9
45 Rekketester, absolutt og betinget konvergens, potensrekker, Taylorrekker 8.5-8.8 10
46 Taylorrekker, Førsteordens differensialligninger 8.9-8.10 + 15.1-15.2 11
47 Anvendelser av førsteordens differensialligninger, Eulers metode, grafiske løsninger, a jour 15.3-15.5 12
48 Repetisjon, eksamensoppgaver --Siste undervisningsdag fredag
50 Eksamen mandag 7. des.

Studieteknikk

2009-11-04, sselberg