Øving 8

  • Avsnitt 6.4: Oppgave 28
  • Avsnitt 6.5: Oppgave 13 og 35
  • Avsnitt 6.6: Oppgave 11 og 12
  • Avsnitt 6.7: Oppgave 3, 15 og 21
  • Avsnitt 7.1: Oppgave 4
  • Avsnitt 7.2: Oppgave 15
  • Avsnitt 7.3: Oppgave 38
  • Avsnitt 7.4: Oppgave 14 og 32

Alle oppgavene er fra læreboken (Hass-Weir-Thomas).

2008-10-09, Kristian Gjøsteen