Øving 5

  • Avsnitt 4.6: Oppgave 40 og 68
  • Avsnitt 4.7: Oppgave 2, 14 og 25
  • Avsnitt 4.8: Oppgave 8, 10, 24, 72 og 76
  • Avsnitt 5.1: Oppgave 2 og 4
  • Avsnitt 5.2: Oppgave 2, 10, 12 og 18

Alle oppgavene er fra læreboka (Hass - Weir -Thomas).

2008-09-15, tokemeie