Hjemmeøving 2

  • Avsnitt 2.6: Oppgave 5, 39 og 46
  • Avsnitt 3.1: Oppgave 27-30 og 44
  • Avsnitt 3.2: Oppgave 42, 53 og 63
  • Avsnitt 3.3: Oppgave 13 og 15
  • Avsnitt A.2: Oppgave 3
  • Oppgave 5 og 11 fra eksamensoppgavesamlingen her
2009-08-17, prebengr