Øving 12

  • Avsnitt 8.9: Oppgave 26 og 37
  • Avsnitt 8.10: Oppgave 8 og 18
  • Avsnitt 15.1: Oppgave 1-4 med kort begrunnelse
  • Avsnitt 15.2: Oppgave 20, 22 og 28
  • Avsnitt 15.3: Oppgave 1
  • Oppgave 27, 50 og 78 fra eksamensoppgavesamlingen.

Alle oppgavene er fra læreboken (Hass-Weir-Thomas).

2008-11-10, prebengr