Øving 11

  • Avsnitt 8.3: Oppgave 39
  • Avsnitt 8.4: Oppgave 39
  • Avsnitt 8.5: Oppgave 14, 24 og 38
  • Avsnitt 8.6: Oppgave 22, 24 og 58
  • Avsnitt 8.7: Oppgave 16, 18 og 40
  • Avsnitt 8.8: Oppgave 12 og 24
  • Oppgave 58 fra eksamensoppgavesamlingen.

Alle oppgavene er fra læreboken (Hass-Weir-Thomas).

2008-11-03, prebengr