Øving 10

  • Avsnitt 7.7: Oppgave 6, 50 og 74
  • Avsnitt 8.1: Oppgave 24, 34, 50 og 74
  • Avsnitt 8.2: Oppgave 14, 16 og 36
  • Avsnitt 8.3: Oppgave 10 og 22
  • Avsnitt 8.4: Oppgave 22
  • Oppgave 49 fra eksamensoppgavesamlingen.

Alle oppgavene er fra læreboken (Hass-Weir-Thomas).

2008-10-27, prebengr