TALM1005 for Material/Maskin/Fornybar, høsten 2019

  • Her er fjorårets nettsider. Der finner du alle forelesningsnotatene til Knut.
  • Her er LF til øving 4 og LF til øving 5.

Formelark til eksamen

Tema Lærebok Anbefalte oppgaver Innleveringer
34 Deskriptiv statistikk 1.3 1 LF
35 Sannsynlighetsregning 2 2 LF 1
Frist: 6.9 kl 2359
36 Stokastiske variable 3-4 3 LF
37 4 LF
38 5 LF 2
Frist: 20.9 kl 2359
39 6 LF
40 Estimering 5 7 LF 3
Frist: 4.10 kl 2359
41 Høstferie
42 Hypotesetesting 6 8 LF
43 9 LF 4
Frist: 25.10 kl 2359
44 Weibull-fordelingen Weibull 10 LF
45 Flere stokastiske variable 3.5 11 LF 5
Frist: 8.11 kl 2359
46 Korrelasjon og regresjon 7.1-7.2
47 Repetisjon

Refgruppe

Ingeborg Ellingsen
Clemens Müller
Cecilie Dahl Torp

Første møte:
Studentene melder at n, r, og p er for like. Nome tar selvkritikk på dette, og skal prøve å skrive de ulike i framtiden. Han skal også få tak i innleveringsfristene og få lagt de ut. Studentene ønsker at Nome skal gå gjennom bruk av kalkulator - her er tilbakemelding at kalkulatoren strengt tatt ikke er nødvendig, du kan få A uten den, men han skal kjøpe seg en kalkulator så han kan vise oss noen triks i ei framtidig forelesning. Overgangen mellom ulike eksempler skal bli mer tydeliggjort, og Nome skal prøve å ikke bli for ivrig når han går gjennom stoffet slik at det ikke går for fort. Han er enig i at det kan bli litt rotete på tavla, det skal utbedres. Studentene melder at øvingstimene er bra - ingen endring her.

- Referansegruppa

Andre møte:

Studentene ønsker at det skal brukes eksempler fra andre sett enn de obligatoriske øvingsoppgavene slik at det å gjøre de obligatoriske øvingene har et større læringsutbytte. Nome skal ta med seg dette til neste år. De som ønsker flere oppgaver enn settene som ligger ute (oppgavesett + eksamenssett) + de som er i læreboka kan kontakte Nome. Etter tilbakemelding fra studentene skal Nome prøve å skrive litt tydeligere (og større). Løsningsforslag for tidligere øvinger ligger ute på blackboard i samme mappe som man finner øvingene i for de som etterspurte det. Til slutt informeres det om at fjorårets tavlenotater for alle parallellene ligger ute på H2018 sin wiki, den finner du ved å bytte ut "19" med "18" i url-en for vår wiki, via link i gul notis på toppen av vår wiki, evt: https://wiki.math.ntnu.no/talm1005/2018h/start

- Referansegruppa

Gamle eksamensoppgaver

2020-09-26, Morten Andreas Nome