TALM1005 Statistikk og økonomi, høsten 2018

Praktisk info
Formelark til eksamen

Uke Tema Elektro/Fornybar Storgruppe Bygg Lærebok Oppgaver Oblig
34 Deskriptiv statistikk Deskriptiv statistikk Deskriptiv statistikk Deskriptiv statistikk 1.3 1 LF
35 Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning
Kombinatorikk
Betinget sannsynlighet
Sannsynlighetsregning
Kombinatorikk
Betinget sannsynlighet
Uavhengige hendelser og diskrete stokastiske variable
Sannsynlighetsregning 2 2 LF 1
Frist:
7.9 kl 1600
36 Stokastiske variable Uavhengige hendelser og diskrete stokastiske variable
Forventningsverdi
Varians og binomisk
Binomisk og Poisson
Kontinuerlige fordelinger
Normalfordeling
Mer normalfordeling
Sentralgrenseteoremet
Mer diskrete stokastiske variable
Binomisk fordeling
Poissonfordelingen
Kontinuerlige fordelinger
Eksponensialfordelingen
Kontinuerlige fordelinger
Mer eksponensialfordeling
Normalfordeling
Sentralgrenseteoremet
Diskrete stokastiske variable
Kontinuerlige stokastiske variable
Sammenhenger mellom stokastiske variable
Knuts forelesning 19/9
3-4 3 LF
37 4 LF
38 5 LF 2
39 6 LF
40 Estimering Estimering Estimering
Mer estimering
Estimering 5 7 LF 3
41 Høstferie
42 Hypotesetesting Hypotesetesting
Much hypotesetesting
Rolstad Spesial I
Rolstad Spesial II
Rolstad Spesial III
Rolstad Spesial IV
Rolstad Spesial V
Rolstad Spesial VI
Hypotesetesting
Many hypotesetesting
Such hypotesetesting
Wow
Hypotesetesting 6 8 LF
43 9 LF 4
44 Weibull-fordelingen Greier
Flere greier
Masse greier
Skikkelig bra greier
Å mate en hest I
Å mate en hest II
Hei og hå I
Hei og hå II
Hele driten Weibull 10 LF
45 Flere stokastiske variable 3.5 11 LF 5
46 Korrelasjon og regresjon 7.1-7.2
47 Repetisjon
2018-11-21, Morten Andreas Nome