Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
studforsk:submit [2015-10-14]
bakke
studforsk:submit [2018-07-19] (nåværende versjon)
hallvabo wufoo skjema finnes ikke lenger
Linje 5: Linje 5:
  
 [[about#​retningslinjer_for_veiledere|Retningslinjer for veiledere]] [[about#​retningslinjer_for_veiledere|Retningslinjer for veiledere]]
-  ​ 
-[[https://​ime.wufoo.com/​forms/​studforsk-prosjektforslag/​|Send inn forslag]] 
  
-Innsendte forslag vurderes fortløpende av prosjektgruppen. 
- 
-Søknader fra studenter sendes fortløpende med e-post til veileder. E-posten inneholder lenke for å tilby studenten prosjektet. Den inneholder også lenke til en liste over alle ubehandlede studentsøknader,​ slik at veileder kan få oversikt over eventuelle andre prosjekter studenten har søkt på. Denne lista kan sjekkes hvis en vil diskutere med andre potensielle veiledere før tilbud gis. 
- 
-Når en student er tilbudt et prosjekt, bes studenten snarest om å ta kontakt med veileder. Studenten bes også om å ta kontakt med veiledere for eventuelle andre prosjekt studenten har søkt på, hvis studenten ønsker å avklare alternative tilbud fra disse. 
- 
-Når en student har godtatt tilbud om prosjekt, informerer veileder [[aslak.buan@math.ntnu.no|StudForsk]] om dette. Prosjektet fjernes da fra lista over tilgjengelige prosjekter, og eventuelle andre søkere blir informert. 
2018-07-19, Hallvard Norheim Bø