Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
studforsk:start [2018-11-20]
ehrnstro
studforsk:start [2018-11-20] (nåværende versjon)
ehrnstro
Linje 5: Linje 5:
 StudForsk-prosjekter gir ikke studiepoeng,​ og det gis ingen karakter. Etter fullført og godkjent prosjekt mottar studenten et utdanningsstipend på 10 000 NOK. Godkjenningen gjøres på grunnlag av en kort rapport. StudForsk-prosjekter gir ikke studiepoeng,​ og det gis ingen karakter. Etter fullført og godkjent prosjekt mottar studenten et utdanningsstipend på 10 000 NOK. Godkjenningen gjøres på grunnlag av en kort rapport.
  
-Søknader sendes til [[mats.ehrnstrom@ntnu.no|Mats Ehrnstrøm]]+**Søknader sendes til** [[mats.ehrnstrom@ntnu.no|Mats Ehrnstrøm]].
  
 StudForsk er et tilbud fra Institutt for matematiske fag, NTNU, og mottar i perioden 2015–2017 økonomisk støtte fra [[http://​www.olavthon.no/​Samfunnsansvar/​olav-thon-stiftelsen/​|Olav Thon stiftelsen]]. Fra 2018 støttes StudForsk fra Institutt for matematiske fag. StudForsk er et tilbud fra Institutt for matematiske fag, NTNU, og mottar i perioden 2015–2017 økonomisk støtte fra [[http://​www.olavthon.no/​Samfunnsansvar/​olav-thon-stiftelsen/​|Olav Thon stiftelsen]]. Fra 2018 støttes StudForsk fra Institutt for matematiske fag.
2018-11-20, Mats Ehrnstrøm