Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
studforsk:about [2018-11-20]
ehrnstro
studforsk:about [2018-11-20] (nåværende versjon)
ehrnstro
Linje 6: Linje 6:
  
 ===== Om StudForsk-prosjekter ===== ===== Om StudForsk-prosjekter =====
- 
  
 1. Alle studenter ved NTNU som ikke har startet arbeid med masteroppgave eller fordypningsprosjekt (5. årskurs), kan søke. Arbeidet skal være avsluttet før studenten starter med masteroppgave eller fordypningsprosjekt. 1. Alle studenter ved NTNU som ikke har startet arbeid med masteroppgave eller fordypningsprosjekt (5. årskurs), kan søke. Arbeidet skal være avsluttet før studenten starter med masteroppgave eller fordypningsprosjekt.
Linje 20: Linje 19:
 6. Det skal skrives en kort rapport, som først skal godkjennes av hovedveileder,​ dernest av prosjektledelse. 6. Det skal skrives en kort rapport, som først skal godkjennes av hovedveileder,​ dernest av prosjektledelse.
  
-7. Godkjent rapport utløser forskningsmidler på 10 000 kroner til hver student ​og 10 000 kroner til hovedveileder. Forskningsmidler til studenter utbetales som stipend. ​+7. Godkjent rapport utløser forskningsmidler på 10 000 kroner til hver student. Forskningsmidler til studenter utbetales som stipend. ​
  
 8. Det foretas ikke evaluering, og prosjektet gir ikke studiepoeng. Studenten får en (standardisert) attest som bevis for deltakelse i prosjektet. 8. Det foretas ikke evaluering, og prosjektet gir ikke studiepoeng. Studenten får en (standardisert) attest som bevis for deltakelse i prosjektet.
Linje 34: Linje 33:
 3. En student kan delta i høyst to StudForsk-prosjekter i løpet av studiet, og ikke i to samtidig. 3. En student kan delta i høyst to StudForsk-prosjekter i løpet av studiet, og ikke i to samtidig.
  
-4. Godkjent rapport utløser forskningsmidler på 10 000 kroner til hver student ​og 10 000 kroner til hovedveileder. Forskningsmidler til studenter utbetales som stipend. ​+4. Godkjent rapport utløser forskningsmidler på 10 000 kroner til hver student. Forskningsmidler til studenter utbetales som stipend. ​
  
  
Linje 52: Linje 51:
 6. En student som tar StudForsk-prosjekt samtidig som bachelorprosjekt,​ må ha forskjellige veiledere på de to prosjektene. 6. En student som tar StudForsk-prosjekt samtidig som bachelorprosjekt,​ må ha forskjellige veiledere på de to prosjektene.
  
-7. Godkjent rapport utløser forskningsmidler på 10 000 kroner til hver student ​og 10 000 kroner til hovedveileder. //For prosjekt begynt høsten 2018: godkjent rapport utløser ikke midler til veileder.//  +7. Godkjent rapport utløser forskningsmidler på 10 000 kroner til hver student. Det utbetales ikke lengre ​forskningsmidler til veiledere.
-Forskningsmidler til ansatte utbetales til 69-konto. Det utbetales ikke forskningsmidler til biveiledere.+
  
  
2018-11-20, Mats Ehrnstrøm