Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

student:oppgavekatalog:sintef:ocean [2019-05-06] (nåværende versjon)
hallvabo flyttet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Oppgave tilbudt av SINTEF Ocean =====
 +
 +===== Bruddstyrke til notlin i oppdrettsnøter =====
 +God bruddstyrke i notlin er viktig for å hindre skader på oppdrettsnøter og rømming av oppdrettsfisk.
 +Notlin er et nett som er strikket av hundrevis av tynne nylon-fiber,​ og dette gir en sterk og fleksibel tekstil.
 +Det er utfordrende å finne et godt estimat på bruddstyrken til notlin, da denne vil variere i ett og samme stykke.
 +Det er behov for mer kunnskap om statistisk fordeling av bruddstyrke,​ hvor mange prøver man trenger for å gi et godt estimat på gjennomsnitt,​
 +og hvordan man kan bestemme at styrken til ett notlin er signifikant forskjellig fra styrken til et annet.
 +I noen tilfeller vil man også se "​outliers"​ i form av enkelte lave styrkemålinger,​
 +og det trengs mer kunnskap om hvordan disse skal håndteres og om de kan fjernes fra datasettet.
 +Studenten vil selv samle sitt eget datamateriale ved å gjennomføre styrketester av notlin for så å studere og behandle resultatene.
 +
 +Kontaktperson SINTEF: Heidi Moe Føre (<​heidi.moe.fore@sintef.no>​)
 +\\ Kontaktperson IMF: [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​gunnar|Gunnar Taraldsen]] (<​gunnar.taraldsen@ntnu.no>​)
  
2019-05-06, Hallvard Norheim Bø