Oppgave tilbudt av SINTEF Ocean

Bruddstyrke til notlin i oppdrettsnøter

God bruddstyrke i notlin er viktig for å hindre skader på oppdrettsnøter og rømming av oppdrettsfisk. Notlin er et nett som er strikket av hundrevis av tynne nylon-fiber, og dette gir en sterk og fleksibel tekstil. Det er utfordrende å finne et godt estimat på bruddstyrken til notlin, da denne vil variere i ett og samme stykke. Det er behov for mer kunnskap om statistisk fordeling av bruddstyrke, hvor mange prøver man trenger for å gi et godt estimat på gjennomsnitt, og hvordan man kan bestemme at styrken til ett notlin er signifikant forskjellig fra styrken til et annet. I noen tilfeller vil man også se "outliers" i form av enkelte lave styrkemålinger, og det trengs mer kunnskap om hvordan disse skal håndteres og om de kan fjernes fra datasettet. Studenten vil selv samle sitt eget datamateriale ved å gjennomføre styrketester av notlin for så å studere og behandle resultatene.

Kontaktperson SINTEF: Heidi Moe Føre (heidi [dot] moe [dot] fore [at] sintef [dot] no)
Kontaktperson IMF: Gunnar Taraldsen (gunnar [dot] taraldsen [at] ntnu [dot] no)

2019-05-06, Hallvard Norheim Bø