Prosjekt- og diplomoppgaver tilbudt av Peter Lindqvist

Peter Lindqvist veileder prosjekt innen analyse, spesielt partielle differensialligninger. For de som har tatt kursene Partielle differensialligninger, Fourieranalyse eller Kompleks analyse fins det gode prosjekt- og diplomoppgaver. Ta kontakt med Peter hvis du er interessert. Prosjektet kan tilpasses studentenes interesser og bakgrunnskunnskap.

Kompleks og harmonisk analyse

Differensialligninger

Tallteori

Diskret matematikk

2019-11-18, Lars Peter Lindqvist