Prosjekt- og masteroppgaver foreslått av Anne Kværnø

Jeg kan veilede oppgaver innenfor Numerisk løsning av stokastiske differensialligninger.
Under finner du noen eksempler (det fins flere) på aktuelle temaer.

  • Utvikling og analyse av numeriske integratorer for gitte problemer.
  • Strukturbevarende metoder.
  • Effektiv implementering.
2023-11-20, Anne Kværnø