Fordypningsemnet skal utgjøre 7.5 studiepoeng. Dette kan oppfylles med et vanlig kurspensum, eller med to emnemoduler på 3.75 studiepoeng hver. Eksamen i emnemoduler er muntlige.

Dersom et vanlig emne velges som fordypningsemne melder studenten seg opp i dette på studweb, og veileder sender en melding til studieveileder på fakultetet med beskjed om dette.

Ulike emnemoduler tilbys fra Institutt for matematiske fag i forbindelse med prosjektoppgaven på høsten i 5. klasse. Modulene vil variere avhengig av hva studentene er interessert i. Poenget er at de skal være litt relatert til prosjektoppgaven, og bidra som en basis her. Det er opp til ulike veiledere/forskningrupper å arrangere moduler for studentene de har hvert enkelt år. Derfor bør man snakke med veileder om hvilke moduler som tilbys.

Det er også mulighet for å ta emnemoduler fra andre institutter, gitt at de er relevante for oppgaven. Dette bør diskuteres med prosjekt- og studie-veileder.

Emnemoduler høsten 2019 (3.75 stp)

Emnemoduler høsten 2017 (3.75 stp)

Emnemoduler høsten 2016 (3.75 stp)

Emnemoduler høsten 2015 (3.75 stp)

Emnemoduler høsten 2014 (3.75 stp)

2019-08-22, Markus Grasmair