ST2304 Statistisk modellering for biologer/bioteknologer (våren 2020)

To hand in exercises – go to Blackboard.

Emnet går i Blackboard Vår 2020.

Course material (lecture notes etc.) are here

For å få full tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for våren 2020
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Bob O'Hara hvis du fremdeles ikke har tilgang.

Timetable

(starts Wednesday 8th January) Note additional exercise time. This is because some people were unable to make the 16:15 time.

  • Wednesday 12:15 - 14:00 Room R8 Additional Exercise time (for those unable to attend at 16:15. If none of us is there, email and tell us you are!)
  • Wednesday 14:15 - 16:00 Room VE-22 (note: we have just changed this from R9. R9 is horrible)
  • Wednesday 16:15 - 18:00 Room KJL4 (exercises)
  • Thursday 10:15 - 12:00 Room G1

Course material

2020-04-01, Bob O'Hara