ST2304 Statistisk modellering for biologer/bioteknologer (våren 2019)

To hand in exercises – go to Blackboard.

Emnet går i Blackboard Vår 2019.

Course material (lecture notes etc.) are here

For å få full tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for våren 2018
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Bob O'Hara hvis du fremdeles ikke har tilgang.

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

2019-04-03, Bob O'Hara