Forelesninger

  • Onsdag 14.15-16, R9
  • Fredag 10.15-12, R9

Øvinger

  • Tirsdag 18.15-20, R9

Her er en mal for hvordan en øvingsbesvarelse i ST2304 kan skrives. Besvarelsen må bestå av en enkelt word eller pdf-fil, og må inneholde navn og e-postadresse. Rapporten kan skrives på norsk eller engelsk.

NB: Hver øving skal leveres inn fredag kl. 12:00 (i uke 3 for øving 1 osv.).

  • Husk at 6 av 12 øvinger (3 av de 6 første og 3 av 6 siste) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
  • Øvingene kan gjøres i grupper på 2-5 studenter (avhengig av hva som gir best læringsutbytte). Besvarelsen skal svare på spørsmålene som er stilt i oppgaven men må også inneholde en kort introduksjon av problemstillingen slik at besvarelsen er forståelig for medstudenter som et selvstendig dokument. Dette innebærer bl.a. bruk av hele, grammatisk korrekte setninger, riktig tegnsetting og bruk av avsnitt. Øvingsrapporter kan skrives i f.eks. word, i google docs, eller i sharelatex (de to siste alternativene er hensiktsmessige hvis dere jobber flere sammen). Dere kan skrive på norsk eller engelsk. Lim R-kode, R-output og grafer inn i teksten på hensiktsmessig sted. Bruk en egen monospaced font, f.eks. courier, for å skille R-kode og R-output fra resten av teksten. Matematiske uttrykk og ligninger skal kunne leses som grammatisk korrekte deler av setningene de inngår i og inkludere riktig bruk av komma og punktum (se denne guiden). Lever besvarelsen i pdf- eller doc-format via itslearning og bruk funksjonene for gruppeinnlevering med mindre dere levere individuelt. Flere nyttige tips kan leses her.
2018-05-23, Per Kristian Hove