Eksamen

Den endelige eksamenen (9. juni) vil bli arrangert uten bruk av pc eller R. Tillatte hjelpemidler vil være kalkulator, Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag), Matematisk formelsamling (Rottmann), og et håndskrevet gult a4-ark.

Se gamle eksamenssett for å se oppgavetype og vanskelighetsgrad. Oppgavene kan inkludere:

  • Tolkning av oppsummeringen (summary) av en tilpasset modell, residualplott osv. Hvilke modellforutsetninger må aksepteres? Hva er meningen med de forskjellige parameter estimatene? Hvordan kan modellen forbedres?
  • Et datasett kan bli presentert, med en beskrivelse av de forskjellige variablene og den biologiske sammenhengen. Du skal så kunne foreslå en passende modell (f.eks. en generalisert lineære modell med link funksjon). Modellvalget skal begrunnes, med en diskusjon av forutsetninger for modellen osv.
  • Et enkelt problem hvor du skal kunne skrive et uttrykk, eller R funksjon, som utfører en enkel beregning, for å vise at du har forstått vektoroperasjoner, indeksering, hvordan standard fordelinger behandles (de forskjellige d-, p-, q-, og r- funksjonene), sammenhengen mellom matematisk og symbolsk notasjon for modellformlene osv.
  • Noen enkle matematiske utledninger basert på sannsynlighetsteori eller den statistiske inferensen dekket her eller i ST0103.

Husk at den endelige eksamenen ikke er målet for dette kurset; målet er heller å få praktisk erfaring med å analysere data. Dette vil være svært nyttig for din seinere forskning, både mht. din egen masteroppgave og det å kunne lese og forstå den vitenskapelige litteraturen.

Gamle eksamensoppgaver

2016-01-08, Jarle Tufto