Forelesninger:

Mandag 15:15-17:00 S6

Onsdag 14:15-16:00 S1

Øvingstimer:

Tirsdager 12:15-14:00 H3 Datasal 524 Fraggle.

Onsdager 12:15-14:00 H3 Datasal 524 Fraggle.

Onsdager 16:00-18:00 H3 Datasal 524 Fraggle.

Dersom øvingstidspunktene passer dårlig kan vi vurdere å endre på tidspunkten da datasal Fraggle stort sett er ledig, se reservasjoner for Fraggle.

Hver øving skal leveres innen mandag kl. 12 (i uke 4 for øving 1 osv.). Minst 3 av første 6 og 3 av de siste 6 øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

2018-02-12, Hallvard Norheim Bø