Forelesninger

  • Mandag 14.15-16, EL2
  • Torsdag 16.15-18, F6

Øvinger

  • Mandag 16:15-18, H3 Datasal 524 Fraggle
  • Tirsdag 17:00-18:45, H3 Datasal 524 Fraggle
  • Tirsdag 18:45-20:30, H3 Datasal 524 Fraggle

Her er en mal for hvordan en øvingsbesvarelse i ST2304 kan skrives. Besvarelsen må bestå av en enkelt word eller pdf-fil, og må inneholde navn og e-postadresse. Rapporten kan skrives på norsk eller engelsk.

MERK: 6 av 12 øvinger må være godkjente for å få gå opp til eksamen.

2018-02-12, Hallvard Norheim Bø