Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
st2202 [2017-03-13]
hallvabo
st2202 [2017-03-22] (nåværende versjon)
hallvabo
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
-  * [[https://​folk.ntnu.no/​bo/​ST2202/​2008h/​index.imf|Høstsemesteret 2008]] [[https://folk.ntnu.no/bo/|Bo Lindqvist]]+  * [[https://​folk.ntnu.no/​bo/​ST2202/​2008h/​index.imf|Høstsemesteret 2008]] [[https://www.ntnu.edu/employees/bo|Bo Lindqvist]]
   * Høstsemesteret 2007 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]   * Høstsemesteret 2007 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​joeid|Jo Eidsvik]]
   * Høstsemesteret 2006 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​tyssedal|John Tyssedal]]   * Høstsemesteret 2006 [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​tyssedal|John Tyssedal]]
2017-03-22, Hallvard Norheim Bø