Beskjeder

Løysingsforslag til eksamen vår 21

Faste zoom-lenkjer for forelesningane måndagar og torsdagar. 

Måndagar: https://NTNU.zoom.us/j/93706980101?pwd=a0VhMVBMQ2tSTWVQdjZ3cUhNaWpoZz09

Torsdagar: https://NTNU.zoom.us/j/97187998332?pwd=ZVlERWlMRFJ3aFBvaGdaUEl5Z21XQT09

Øvingstimene er både fysisk og digitalt. Vi benytter de samme zoom-lenkene hver uke:
Onsdag: 12:15 - 14:00 i EL2 eller Zoom
Torsdag:14:15 - 16.00 i F6 eller Zoom
Om du lurer på noe angående øvingene, gjerne spør våre flinke studentassistenter!

Forum Om du skulle ha noen spørsmål om øvinger, forelesninger, eller emnet generelt så kan dere skrive på forumet på blackboard ved å opprette en ny tråd. Dere kan publisere anonymt og vi oppfordrer medstudenter til å sammarbeide. ST1101 eller ST6101

Discord Forum Studentar er og inviterte til å vere med i eit discord forum discord der ein kan hjelpe kvarandre med øvingar,lage studiegrupper og bli betre kjende med andre studentar.

  • Frå øving 3, må ein ha prøvd på alle oppgåvene og klart minst 50% ganske bra for å få øvinga "godkjent".
  • Frå og med 1. februar går førelesingane fysisk i R8. Videoar er å finne i Panopto i Blackboard.
  • For å få øvinga "godkjent" må ein ha prøvd på alle oppgåvene og klart minst 50% ganske bra…
  • Digitale øvingstimar uke 5, nytt følgande lenkjer:onsdag 27. januar og torsdag 28. januar.

Videoar frå heildigitale førelesingar er frå 18. januar å finne på Blackboard sidene under undervisningsmateriell. eller her. Sjå i Blackboard under panopto for dei fysiske førelesingane.

  • Det blir digitale øvingstimar onsdag 20. januar og torsdag 21. januar.
  • Velkommen til faget ST1101 våren 2021. Første førelesing blir måndag 11.01 klokka 8.15. Førelesingane første veka vil gå digitalt etter vedtak frå regjeringa. Det blir lagt ut zoom lenker i slutten av veka. Det finst ei Blackboard side i faget ST1101 eller ST6101

Detaljert førelesingsplan

11.01: Kap. 2.1-2.3: Statistiske forsøk, utfallsrom, sannsyn. Førelesingsnotatar 11.01 (Video)
14.01: Kap. 2.3-2.4: Addisjonssetninga, betinga sannsyn, multiplikasjonsetninga, oppdeling av utfallsrommet Førelesingsnotatar 14.01 (Video)
18.01: Kap. 2.4-2.5: Oppdeling av utfallsrommet,Bayes teorem, uavhengigheit Førelesingsnotatar 18.01 (Video)
21.01: Kap. 2.6: Uavhengigheit, Kombinatorikk. Førelesingsnotatar 21.01 (Video)
25.01: Kap. 2.6-2.7: Kombinatorikk. Kap. 3.3: Diskret tilfeldige variable. Førelesingsnotatar 25.01 (Video)
28.01: Kap. 3.2: Binomisk og Hypergeometrisk fordeling Førelesingsnotatar 28.01 (Video)
01.01: Kap. 3.4-3.5: Kontinuerlege sannsynsfordelingar. Forventning. Førelesingsnotatar 01.02 Repetisjon veke 4 (Video 1.time) (Video 2.time).
04.02: Kap. 3.5-3.6: Forventning og varians. Førelesingsnotatar 04.02
08.02: Kap. 3.6-3.7: Varians og fleirdimensjonale fordelingar. Førelesingsnotatar 08.02
11.02: Kap. 3.7: Fleirdimensjonale fordelingar Førelesingsnotatar 11.02 (Video)
15.02: Kap 3.8-3.9: Transformasjonar og kombinasjonar av variable Førelesingsnotatar 15.02 (Video)
18.02: Kap 3.9-3.10: Kombinasjonar av variable. Førelesingsnotatar 18.02
22.02: Kap 3.10-3.11:Ordningsvariable og betinga fordeling Førelesingsnotatar 22.02. Referat frå 1. referansegruppemøte
25.02: Kap 3.12: Momentgenererande funksjonar Førelesingsnotatar 25.02
01.03: Kap 3.12, Kap 4.2: Momentgenererande funksjonar, Poisson fordeling. Førelesingsnotatar 01.03
04.03: Kap 4.2-4.3: Poissonfordeling og Normalfordeling.Førelesingsnotatar 04.03
08.03: Kap 4.3-4.5: Normalfordeling. Sentralgrenseteoremet. Førelesingsnotatar 08.03
11.03: Kap 4.5- 4.6. Geometrisk, Negativ binomisk fordeling og Gamma fordeling. Førelesingsnotatar 11.03
15.03: Kap 5.2: Estimering. Førelesingsnotatar 15.03
18.03: Kap 5.2, 5.4: Estimering. Eigenskapar til estimatorar. Førelesingsnotatar 18.03
22.03: Kap 5.3 Intervallestimering. Førelesingsnotatar 22.03. Referat frå 2. referansegruppemøte
25.03: Kap 6.2: Hypotesetesting. Førelesingsnotatar 25.03
08.04: Kap 6.2-6.4: Hypotesetesting. Førelesingsnotatar 08.04
12.04: Kap 6.4: Hypoteseteting. Repetisjon. Førelesingsnotatar 12.04
15.04: Repetisjon. Førelesingane er no slutt, men det blir øvingar i neste veke og.
19.04: Referat frå 3. referansegruppemøte

Førelesingar

Måndag 08:15 - 10:00 i R8
Torsdag 10.15 - 12:00 i R8

Førelesar

John Tyssedal john [dot] tyssedal [at] ntnu [dot] no Rom 1132, SII.

Øvingsansvarleg og Undervisningsassistentar

Referansegruppe

Jørgen Solbakken, epost: jorgen [dash] s [at] online [dot] no
Ola Lund Presterud, epost: olalp [at] stud [dot] ntnu [dot] no
Martinius Theodor Singdahlsen: epost martits [at] stud [dot] ntnu [dot] no

Lærebok

Richard J. Larsen, Morris L. Marx Introduction to Mathematical Statistics and its Applications (5. utgåve eller nyare).
Boka: Statistikk - for universitet og høgskoler av Gunnar G. Løvås kan vere eit nyttig supplement dersom ein ynskjer å lese om stoffet på norsk.

Pensum

Kap. 1
Kap. 2
Kap. 3
Kap. 4
Kap. 5.1 - 5.4
Kap. 6.1 - 6.4

Førelesingsplan

Veke 2: Kap. 1 - 2.4
Veke 3: Kap. 2.4 - 2.5
Veke 4: Kap. 2.5 - 3.3
Veke 5: Kap. 3.3 - 3.5
Veke 6: Kap. 3.5 - 3.7
Veke 7: Kap. 3.7 - 3.9
Veke 8: Kap. 3.9 - 3.12
Veke 9: Kap. 4.1 - 4.3
Veke 10: Kap. 4.3 - 4.6
Veke 11: Kap. 5.1 - 5.3
Veke 12: Kap. 5.3 - 5.4
Veke 14: Kap. 6.1 -6.3
Veke 15: Kap. 6.4
Veke 16: Kap. 6.4, Repetisjon

Øvingar

Informasjon om øvingstimer (Fra 1. mars og utover):

Øvingstimene er både fysisk og digitalt. Vi benytter de samme zoom-lenkene hver uke.

Onsdag: 12:15 - 14:00 i EL2 eller Zoom
Torsdag:14:15 - 16.00 i F6 eller Zoom

Smittervern: vi kan ikke være flere en 20 personer i timen samtidig (burde ikke være et problem). Vi skal registrere deltakelsen i timen i «Check-in». Vi må også følge generelle smittervernsregler:

  • 1 Meter avstand
  • God håndhygiene
  • Det er ikke krav om munnbind, men kan benyttes etter eget ønske. Merk at hvis ikke 1 meter kan overholde må det nyttes munnbind.
  • Hold deg hjemme ved sykdom eller hvis du har vært i nærheten av noen med sykdom.

Øvingane startar i veke 3. Det blir 13 øvingar i faget. Minimum 8 av dei må vere leverte og godkjende for å kunne ta eksamen.
Dersom du ynskjer grundig retting kan du be om dette ved å skrive grundig retting på innlevert øving. Øvingane skal leverast inn i Blackboard innan fredag klokka 16 i den veka øvingane går. For å få øvinga "godkjent" må ein ha prøvd på alle oppgåvene og klart minst 50% ganske bra.

Øving 1 | veke 3 (frå læreboka 5. utg) Innlevering 22. januar innan klokka 16
2.2: 2, 7, 10, 12, 18, 20
2.3: 2, 3, 4, 8, 12, 14

Øving 2 | veke 4 (frå læreboka 5. utg) Innlevering 29. januar innan klokka 16
2.4: 1, 2, 4, 8, 16, 29, 39, 52
2.5: 1, 2, 7, 11

Øving 3 | veke 5 (frå læreboka 5. utg.). Innlevering 5. februar innan klokka 16
2.6: 9, 12, 20, 34, 53
2.7: 4, 11, 14

Øving 4 | veke 6 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 12. februar innan klokka 16
3.2: 9, 10, 11, 21, 24 
3.3: 1, 2, 3, 12, 14 

Øving 5 | veke 7 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 19. februar innan klokka 16
3.4: 3, 4, 6, 8, 10, 18,
3.5: 4, 10, 12, 28 

Øving 6 | veke 8 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 26. februar innan klokka 16
3.6: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16
3.7: 8, 27, 28, 42

Øving 7 | veke 9 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 05. mars innan klokka 16.
3.8: 2, 3
3.9: 2, 5, 8
Eksamen mai 2009, oppgåve 1 (sjå eksamensoppgåver)
Frivillege oppgåver
3.8: 6, 7
3.9: 12

Øving 8 | veke 10 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 12. mars innan klokka 16.
3.10: 3, 6
3.11: 5, 6, 15
Eksamen juni 2011, oppgåve 5 og 7 (sjå nedanfor)
Frivilleg oppgåve: 3.11: 12

Øving 9 veke 11 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 19. mars innan klokka 16.
3.12: 1, 3, 14
Eksamen desember 2007, oppgåve 2 (sjå nedanfor)
Eksamen juni 2007, oppgåve 2 a) og b)
Frivillege oppgåver: 3.12: 20, 21; 4.2: 28

Øving 10 veke 12 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 26. mars innan klokka 16.
4.3: 2, 5, 30
4.4: 2
4.5: 1, 10
Eksamen ST6101 vår 2013, oppgåve 1 (sjå nedanfor)
Frivillege oppgåver: 3:12: 5, 9. 4.3: 34

Øving 11 veke 14 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 9. april innan klokka 16.
4.6: 1
5.2:1, 6, 12
Eksamen juni 2007, oppgåve 4 (sjå nedanfor)
Eksamen desember 2010, oppgåve 2 (sjå nedanfor)

Øving 12 veke 15 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 16. april innan klokka 16.
5.3: 1, 8, 14
5.4: 14, 20, 22
Eksamen ST6101 vår 2013 oppgåve 2 (sjå nedanfor)
Eksamen ST1101/6101 desember 2012 oppgåve 3 (sjå nedanfor)

Øving 13 veke 16 (frå læreboka 5. utg.) Innlevering 23. april innan klokka 16.
Kap 6.2: 1, 5, 9
Kap 6.3: 1, 9
Kap 6.4: 4, 5, 9
Eksamen ST1101 vår 2015 oppgåve 3

Tidligare eksamensoppgåver i ST1101

Eksamen

Alle skrivne og trykte hjelpemiddel er tillate. Ha gjerne Tabeller og formler i statistikk lett tilgjengeleg.
Som ein del av eksamensførebuinga i ST1101 blir det gitt høve til å komme på campus og få hjelp til å løyse øvingar og eksamensoppgåver. Vi har sett av 3 tider til dette:
Torsdag 6. mai 9.00 - 12.00 i F6
Fredag 7. mai 9.00 -12.00 i F6
Måndag 10. mai 9.00 -12.00 i F6
Innanfor desse tidene er de velkomne til å komme og jobbe så lenge de vil. Alt må skje innanfor smitteverntiltaka. Hugs å halde avstand. Ta med munnbind.

Det blir og arrangert digitale spørjetimar før eksamen. Zoom lenker ligg her:

Fredag 07.05 12-14
https://NTNU.zoom.us/j/91735897642?pwd=N3FzK0R1eUtMbGVLZ0dGMUowLzJtUT09 Meeting ID: 917 3589 7642 Passcode: 394283

Måndag 10.05 12-14
https://NTNU.zoom.us/j/92985237062?pwd=MjBUUklzNWlmc2hHTG1WdUVJdU5VZz09 Meeting ID: 929 8523 7062 Passcode: 855319

Hvordan gjennomføre digital eksamen? SE HER!
Eksamen vil vere 11. mai frå 9-13. Det blir lagt til 30 minuttar for scanning og opplasting. Eksamen blir skriftleg heimeeksamen med randomisert uttrekk av oppgåver og karakter. Alle skrivne og trykte hjelpemiddel blir tillate. Svar på spørsmåla skal skrivast for hand anten på papir eller ipad for deretter å bli lasta opp til Inspera. Det er ein fordel å prøve å ta bilete av eit dokument og lagre det som pdf på PC-en på førehand. Noko informasjon til hjelp kan finnast her:
Oppskrift på lagring til PDF
Meir informasjon om digital vurdering .

2021-12-20, Ekaterina Poliakova