Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
st1101:2019v:start [2019-03-17]
gunnar
st1101:2019v:start [2019-04-24] (nåværende versjon)
gunnar [Beskjeder]
Linje 1: Linje 1:
 ===== Beskjeder ===== ===== Beskjeder =====
  
-18:12.2018: Velkommen til [[ https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​ST1101#​tab=omEmnet | ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk]]. Første forelesning blir mandag 7. januar ​ kl 10:15 i KJL4 Kjelhuset.+24.04.2019<color #​ed1c24>​Tips fra siste forelesning for eksamensforberedelse</​color>:​ (i) Oppgaver fra kapittel 5.8 og 6.5 i læreboken anbefales fordi dette er dårlig dekket av tidligere eksamensoppgaver. 
 +(ii) Bruk tidligere eksamener som en øvelse på eksamenssituasjonen,​ dvs arranger din egen '​eksamen'​ (uten LF!). (iii) Se på lærebok (inklusive oppgaver), øvinger og notat fra forelesning for å lage din egen fremstilling av innholdet som du forstår.  
 + 
 +23.04.2019: Husk at det er øvingstimer der dere kan stille spørsmål om eksamensoppgaver torsdag 25. april, tirsdag 30. april og torsdag 2. mai, vanlig tid og sted. Dette er en god mulighet for å få litt hjelp før eksamen! 
 + 
 +18.12.2018: Velkommen til [[ https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​ST1101#​tab=omEmnet | ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk]]. Første forelesning blir mandag 7. januar ​ kl 10:15 i KJL4 Kjelhuset. 
 +{{ :​st1101:​statistikk.png?​nolink&​600 |}}
  
  
Linje 20: Linje 26:
  
  
-Foreløpig pensum er **øvingene,​ forelesningene** og kapittel 1-4, 5.1-.4, 5.8-.9, 6.1-.i **Larsen og Marx**:\\+Foreløpig pensum er **øvingene,​ forelesningene** og kapittel 1-6 minus 5.5-.i **Larsen og Marx**:\\
 //​Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications//​ //​Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications//​
 (5. utgave eller nyere) (5. utgave eller nyere)
Linje 103: Linje 109:
  
 Uke 11: Kap. 5.1-4 og 5.8 Bayes, [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=8KkFgxhtK0M&​list=PLUHTGp7T4Zn-7N1D5vAWjWxGEz8xXMLaB&​index=18 | usikkerhet]] og estimering. Uke 11: Kap. 5.1-4 og 5.8 Bayes, [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=8KkFgxhtK0M&​list=PLUHTGp7T4Zn-7N1D5vAWjWxGEz8xXMLaB&​index=18 | usikkerhet]] og estimering.
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​pdf/​Johnson96fishInThePond.pdf | Fisker i dammen]].\\+[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​pdf/​Johnson96fishInThePond.pdf | Fisker i dammen]].
 [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​pdf/​Bortkiewicz1898TheLawOfSmallNumbers.pdf | Bortkewitsch (1898)]] og de små talls lov.\\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​pdf/​Bortkiewicz1898TheLawOfSmallNumbers.pdf | Bortkewitsch (1898)]] og de små talls lov.\\
-Uke 12: Kap. 5.1-4 og 5.8-.9. [[https://​papers.ssrn.com/​sol3/​papers.cfm?​abstract_id=2319992 | Motivert tallrikskap og opplyst selvstyre]]. \\ +Uke 12: Kap. 5.1-4 og 5.8-.9. [[https://​papers.ssrn.com/​sol3/​papers.cfm?​abstract_id=2319992 | Motivert tallrikskap og opplyst selvstyre]]. ​ 
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​pdf/​Friedrich29alfredwebers1909theory.pdf | Weber (1909)]] og medianen: THEORY OF THE LOCATION 
 +OF INDUSTRIES\\ 
 +[[http://​www.r-tutor.com/​elementary-statistics/​interval-estimation/​interval-estimate-population-mean-known-variance | Konfidensintervall]] og 
 +klasseeksperiment:​ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​R/​ex4.R | Ex4.R]]
  
-Uke 13: Kap. 6.6.4 Hypotesetesting ​\\ +Uke 13: Kap. 6 Hypotesetesting:​ [[https://​snl.no/​spesifisitet | Spesifisitet]] og  
-Uke 14: Kap. 6.1 - 6.4 \\+[[https://​snl.no/​sensitivitet_-_test | sensitivitet]] eller nivå og teststyrke.\\ 
 +Uke 14: Kap. 6 \\
  
-Uke 15: Repetisjon \\+Uke 15: Repetisjon. [[https://​www.ntnu.edu/​imf/​research/​statistics | Statistikk]]. 
 +[[https://​www.google.com/​maps/​place/​Azorene,​+Portugal/​@38.3266081,​-37.1186326,​5z/​data=!4m5!3m4!1s0xb467f1e11e43b05:​0xe2911b674bce0c1d!8m2!3d37.7412488!4d-25.6755944 | Azorene]] ​\\
  
  
Linje 197: Linje 209:
 og [[https://​ntnu.box.com/​s/​yj9gwwusiitklezod66384qcxsl7hgfj | ARK10]]. og [[https://​ntnu.box.com/​s/​yj9gwwusiitklezod66384qcxsl7hgfj | ARK10]].
  
-**Øving 13** (Frist for innlevering:​ Søndag 07.03.2019 klokken 23:59)+**Øving 13** (Frist for innlevering:​ Søndag 07.04.2019 klokken 23:59)
 [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​LMpages.pdf | Oppgavetekst]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​LMpages.pdf | Oppgavetekst]]
 6.2: 1, 5, 9;  ​ 6.2: 1, 5, 9;  ​
Linje 203: Linje 215:
 6.4: 4, 5, 9;  6.4: 4, 5, 9; 
 Eksamen vår 2015 oppgave 3 Eksamen vår 2015 oppgave 3
-og [[https://​ntnu.box.com/​s/​yj9gwwusiitklezod66384qcxsl7hgfj | ARK11]].+og [[https://​ntnu.box.com/​s/​yj9gwwusiitklezod66384qcxsl7hgfj | ARK11]] 
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​R/​ex4.R | Klasseeksperiment]]
  
-**Uke 1517 og 18 øvingstime** Studentassistentene gir hjelp på eksamensoppgaver fra 2018.+**Uke 15 øvingstimer** Studentassistentene gir hjelp på eksamensoppgaver fra 2018. 
 + 
 +**Uke 17 og 18 øvingstimer** Studentassistentene gir hjelp på eksamensoppgaver fra 2016-2018 (torsdag 25. april, tirsdag 30. april og torsdag 2. mai).
  
  
Linje 219: Linje 234:
 [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​ov8LF.pdf | LF øving 8]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​ov8LF.pdf | LF øving 8]] \\
 [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​ov9LF.pdf | LF øving 9]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​ov9LF.pdf | LF øving 9]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​ov10LF.pdf | LF øving 10]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​ov11LF.pdf | LF øving 11]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​ov12LF.pdf | LF øving 12]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​2019v/​ovinger/​ov13LF.pdf | LF øving 13]] \\
  
  
 ===== Tidligere eksamener i ST1101 ===== ===== Tidligere eksamener i ST1101 =====
  
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101aug18.pdf|August 2018]]\\ +^   Vår 1997| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​s101v97.pdf|Oppgavetekst]]\\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​s101v97lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v18.pdf|Vår 2018]]\\ +^   Høst 1997| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​s101h97.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​s101h97lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/exbst110117.pdf|Vår 2017]]\\ +^   Vår 2007| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v07.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v07lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/est1101bk16.pdf|August 2016]]\\ +^   Høst 2007| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101h07.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101h07lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/est1101bv16.pdf|Vår 2016]]\\ +^   Vår 2008| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v08.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v08lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/st1101res.pdf|August 2015]]\\ +^   Høst 2008| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101h08.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101h08lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/est1101v15.pdf|Vår 2015]]\\ +^   Vår 2009| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v09.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v09lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/eks1101k14.pdf|August 2014]]\\ +^   Vår 2010| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v10.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v10lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/eks1101v14.pdf|Vår 2014]]\\ +^   Høst 2010| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101h10.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101h10lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/kst1101b13.pdf|August 2013]]\\ +^   Vår 2011| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v11.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v11lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/st6101b13.pdf|Vår 2013]]\\ +^   Høst 2011| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101h11.pdf|Oppgavetekst]]\\ | LF ikke tilgjengelig\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/​st1101b12.pdf|Høst 2012]]\\ +^   Vår 2012| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v12.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v12lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101juni12.pdf|Vår 2012]]\\ +^   Høst 2012| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101h12.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101h12lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101des11.pdf|Høst 2011]]\\ +^   Vår 2013| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v13.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v13lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101juni11.pdf|Vår 2011]]\\ +^   Kont 2013| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101k13.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101k13lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101des10.pdf|Høst 2010]]\\ +^   Vår 2014| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v14.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v14lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101juni10.pdf|Vår 2010]]\\ +^   Kont 2014| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101k14.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101k14lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101mai09.pdf|Vår 2009]]\\ +^   Vår 2015| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v15.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v15lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101des08.pdf|Høst 2008]]\\ +^   Kont 2015| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101k15.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101k15lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101mai08.pdf|Vår 2008]]\\ +^   Vår 2016| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v16.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v16lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101des07.pdf|Høst 2007]]\\ +^   Kont 2016| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101k16.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/st1101k16lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/ST1101juni07.pdf|Vår ​2007]]\\ +^   Vår 2017| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v17.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v17lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/S101des97.pdf|Høst 1997]]\\ +^   Vår 2018| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v18.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101v18lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​older/S101juni97.pdf|Vår 1997]]\\+^   Kont 2018| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101k18.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​ST1101/​eksamen/​st1101k18lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ 
 + 
 +Send en epost til [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​ingeborg.hem | Ingeborg]] hvis noe er galt med linkene.
  
 ===== Eksamen 24.05.2019 klokken 9-13 ====== ===== Eksamen 24.05.2019 klokken 9-13 ======
2019-03-17, Gunnar Taraldsen