ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk, våren 2017

Beskjeder

[15/12/16] Velkommen til kurset ST1101. Første førelesing blir tysdag 10. januar kl 10:15 i K5.

10.01: Kap. 2.1-2.3: Statistiske forsøk, utfallsrom, sannsyn.
12.01: Kap. 2.3-2.4: Addisjonssetninga, betinga sannsyn, multiplikasjonsetninga
Repetisjon veke 2
17.01: Kap. 2.4-2.6: Multiplikasjonssetninga. Oppdeling av utfallsrommet
19.01: Kap. 2.5-2.6 Bayes teorem, uavhengigheit og kombinatorikk
Repetisjon veke 3
24.01: Kap. 2.6-2.7: Kombinatorikk
26.01: Kap. 3.3: Diskret tilfeldige variable. Binomisk fordeling
Repetisjon veke 4
31.01: Kap. 3.2-3.4: Hypergeometrisk fordeling, Kontinuerlege sannsynsfordelingar.
02:02: Kap. 3.4-3.5: Kontinuerlege sannsynsfordelingar. Forventning.
Repetisjon veke 5
07.02: Kap. 3.5-3.6: Forventning og varians
09.02: Kap. 3.6-3.7: Varians og fleirdimensjonale fordelingar.
Repetisjon veke 6
14.02: Kap. 3.7: Fleirdimensjonale fordelingar
16.02: Kap 3.7-3.8: Fleirdimensjonale fordelingar, transformasjonar og kombinasjonar av variable
Repetisjon veke 7
21.02: Kap 3.8-3.9: Kombinasjonar av variable. Eigenskapar til forventing og varians
23.02: Kap 3.9-3.10: Eigenskapar til varians og ordningsvariable
Repetisjon veke 8
28.02: Kap 3.10-3.11:Ordningsvariable og betinga fordeling
02.03: Kap 3.12: Momentgenererande funksjonar
Repetisjon veke 9
07.03: Kap 3.12, Kap 4.2: Momentgenererande funksjonar, Posson fordeling
09.03: Kap 4.2-4.3: Poissonfordeling og Normalfordeling
Repetisjon veke 10
14.03: Kap 4.3: Normalfordeling
16.03: Kap 4.3-4.5. Sentralgrenseteoremet, geometrisk og negativ binomisk fordeling
Repetisjon veke 11
21.03: Kap 4.6: Gammafordelinga
23.03: Kap 5.2: Estimering
Repetisjon veke 12
28.03: Kap 5.2, 5.4: Estimering
30.03: Kap 5.3 Intervallestimering
Repetisjon veke 13
04.04: Kap 6.2: Hypotesetesting
06.04: Kap 6.2-6.4: Hypotesetesting
Repetisjon veke 14
20.04: Kap 6.4 Styrkefunksjon. Repetisjon
25.04: Repetisjon Slides frå repetisjonen

Førelesingar

Tysdag 10:15 - 12:00 i K5
Torsdag 12.15 - 14:00 i EL2

Førelesar

John Tyssedal tyssedal [at] stat [dot] ntnu [dot] no Rom 1132, SII.

Øvingsansvarleg og Undervisningsassistentar

Øvingsansvarleg: Gunnar Taraldsen gunnar [dot] taraldsen [at] ntnu [dot] no Rom 932 SII.

Lærebok

Richard J. Larsen, Morris L. Marx Introduction to Mathematical Statistics and its Applications (5. utgåve eller nyare).
Boka: Statistikk - for universitet og høgskoler av Gunnar G. Løvås kan vere eit nyttig supplement dersom ein ynskjer å lese om stoffet på norsk.

Pensum

Kap. 1
Kap. 2
Kap. 3
Kap. 4
Kap. 5.1 - 5.4
Kap. 6.1 - 6.4

Førelesingsplan

Veke 2: Kap. 1 - 2.4
Veke 3: Kap. 2.4 - 2.5
Veke 4: Kap. 2.5 - 3.3
Veke 5: Kap. 3.3 - 3.5
Veke 6: Kap. 3.5 - 3.7
Veke 7: Kap. 3.7 - 3.9
Veke 8: Kap. 3.9 - 3.12
Veke 9: Kap. 4.1 - 4.3
Veke 10: Kap. 4.3 - 4.6
Veke 11: Kap. 5.1 - 5.3
Veke 12: Kap. 5.3 - 5.4
Veke 13: Kap. 6.1 -6.3
Veke 14: Kap. 6.4
Veke 16: Kap. 6.4, Repetisjon

Øvingar

Onsdag: 08:15 - 10:00 i F3
Torsdag: 08:15 - 10.00 i B22

Øvingane startar i veke 3. Det blir 13 øvingar i faget. Minimum 8 av dei må vere leverte og godkjende for å kunne ta eksamen.
Dersom du ynskjer grundig retting kan du be om dette ved å skrive grundig retting på innlevert øving.
Innlevering av øvingar: Nordre lavblokk 3. etg.innan fredag i same veke klokka 16.00 Sjå etter hylle med ST1101 inn.
Utlevering av øvingar: Nordre lavblokk 3. etg.innan tysdag i påfølgjande veke klokka 15.00 Sjå etter hylle med ST1101 ut
Tal på godkjende øvingar

Øving 1 (veke 3)
øving 1 2.2: 2, 7, 10, 12, 18, 20
2.3: 2, 3, 4, 8, 12, 14

Øving 2 (veke 4)
2.4: 1, 2, 4, 8, 16, 29, 39, 52
2.5: 1, 2, 7, 11

Øving 3 (veke 5)
2.6: 9, 12, 20, 34, 53
2.7: 4, 11, 14

Øving 4 (veke 6)
3.2: 9, 10, 11, 21, 24 (4. utgåve: 3.2: 7, 8, 9, 19, 22)
3.3: 1, 2, 3, 12, 14

Øving 5 (veke 7)
3.4: 3, 4, 6, 8, 10, 18 (4. utgåve: 3.4: 3, 4, 6, 8, 10, 17)
3.5: 4, 10, 12, 28 (4. utgåve: 4, 10, 12, 27)

Øving 6 (veke 8 ) 3.6: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16
3.7: 8, 22, 30, 42

Øving 7 (veke 9)
3.8: 2, 3
3.9: 2, 5, 8
Eksamen mai 2009, oppgåve 1 (sjå nedanfor)
Frivillege oppgåver: 3.8: 6, 7.
3.9: 12.

Øving 8 (veke 10)
3.10: 3, 6
3.11: 5, 6, 15
Eksamen juni 2011, oppgåve 5 og 7 (sjå nedanfor)
Frivilleg oppgåve: 3.11: 12

Øving 9 (veke 11)
3.12: 1, 3, 14
Eksamen desember 2007, oppgåve 2 (sjå nedanfor)
Eksamen juni 2007, oppgåve 2 a) og b)
Frivillege oppgåver: 3.12: 20, 21; 4.2: 28

Øving 10 (veke 12)
4.3: 2, 5, 30
4.4: 2
4.5: 1, 10
Eksamen ST6101 vår 2013, oppgåve 1 (sjå nedanfor)
Frivillege oppgåver: 3:12: 5, 9. 4.3: 34

Øving 11 (veke 13)
4.6: 1
5.2:1, 6, 12 (11 i 4. utgåve)
Eksamen juni 2007, oppgåve 4 (sjå nedanfor)
Eksamen desember 2010, oppgåve 2 (sjå nedanfor)

Øving 12 (veke 14)
5.3: 1, 8 (6 i 4. utgåve), 14 (12 i 4. utgåve)
5.4: 14, 20, 22
Eksamen ST6101 vår 2013 oppgåve 2 (sjå nedanfor)
Eksamen ST1101/6101 desember 2012 oppgåve 3 (sjå nedanfor)

Øving 13 (veke 16)
Kap 6.2: 1, 5, 9
Kap 6.3: 1, 9
Kap 6.4: 4, 5, 9
Eksamen ST1101 vår 2015 oppgåve 3

Tidlegare eksamenar i ST1101

Eksamen

15.05.2016, tid: 9-13

Hjelpemiddel:

Tabeller og formler i statistikk
K. Rottman: Matematisk formelsamling
Eit gult ark (A4 med stempel) med eigne handskrivne formlar og notatar. Dette får ein på instituttkontoret i 7. etg. SII.
Enkel kalkulator: HP30S, CITIZEN SR-270X eller CITIZEN SR-270X college, CASIO fx-82ES PLUS.

Treffetider før eksamen
Onsdag 10. mai: 10-12, 1132 SII
Torsdag 11. mai: 10-12, 1132 SII
Fredag 12. mai: 12-14, 1132 SII

2018-10-31, Hallvard Norheim Bø