Beskjedar

Velkommen til kurset Sannsynlighetsregning og statistikk. Første førelesing er tysdag 21. august.
torsdag 23. august: Sannsyn og betinga sannsyn
tysdag 28. august: Betinga sannsyn
torsdag 30.august: Oppdeling av utfallsrom, Bayes teorem, Uavhengiheit
tysdag 4. september: Kombinatorikk og uniforme sannsynsmodellar
torsdag 6. september: Ikkje ordna utval, binomisk fordeling
tysdag 11. september: førelesinga avlyst
torsdag 13. september: Diskret tilfeldige variable og fordelingar
tysdag 18 september: Binomisk, hypergeometrisk og kontinuelege fordelingar
torsdag 20. september: Kontinuerlege fordelingar, forventning og varians
tysdag 25. september: Forventning og varians
torsdag 27 september: Forventning, varians og simultanfordelingar
Oktober 2: Diskret og kontinuerlege to-dimensjonale fordelingar
Oktober 4: Simultanfordelingar, uavhengigheit og transformasjonar
Oktober 9: Eigenskapar til forventning og varians, kovarians
Oktober11: Varians til ein sum av tilfeldige variable. Ordningsvariable.
Oktober 16: Ordningsvariable. Betinga fordeling
Oktober 18: Betinga fordeling, Momengenererande funksjonar
Oktober 23: Poisson fordeling
Oktober 25: Poisson-, Eksponential- og Normal- fordeling
Oktober 30: Normal-fordeling, geometrisk og negativ binomisk fordeling
November 1: Geometrisk, Negativ Binomisk og Gamma-fordeling
November 6: Gamma-fordeling og sannsynsmaksimering
November 8: Sannsynsmaksimering, momentmetoden
November 13: Sannsynsmaksimering, momentmetoden og intervallestimering
November 15: Intervallestimering og eigenskapar til estimatorar
NB! Det blir referansegruppemøte måndag 19.november. Ta kontakt med referansegruppa.
November 20: Eksamen juni 2012
November 22: Repetisjon. Slides frå repetisjonen
Desember 3. NB! På grunn av kollisjonar med ein del andre viktige gjeremål, er eg blitt nøydd til å flytte treffetidene torsdag og fredag før eksamen. Sjå nedanfor.

Førelesingsnotatar frå Delta samlingane

Førelesingar

Tysdag 12:15 - 14:00 i F6
Torsdag 12.15 - 14:00 i F6

Førelesar

John Tyssedal tyssedal [at] stat [dot] ntnu [dot] no Rom 1132, SII.

Øvingar

Tysdag 16:15 - 18:00 i R4
Onsdag 16:15 - 18.00 i G012

Øvingane startar i veke 36. Det blir 12 øvingar i faget. Minimum 7 av dei må vere leverte og godkjende for å kunne ta eksamen
Innlevering av øvingar: Nordre lavblokk 3. etg.innan torsdag same veke klokka 16.00 Sjå etter hylle med ST1101 inn.
Utlevering av øvingar: Nordre lavblokk 3. etg.innan tysdag påfølgjande veke klokka 15.00 Sjå etter hylle med ST1101 ut

Øving 1 (veke 36)

2.2: 2, 7, 10, 12, 18, 20
2.3: 2, 3, 4, 8, 12, 14

Øving 2 (veke 37)

2.4: 1, 2, 4, 8, 16, 29, 39, 52
2.5: 1, 2, 7, 11

Øving 3 (veke 38)

2.6: 9, 12, 20, 34, 53
2.7: 4, 11, 14

Øving 4 (veke 39)

3.2: 9, 10, 11, 21, 24 (4. utgåve: 3.2: 7, 8, 9, 19, 22)
3.3: 1, 2, 3, 12, 14

Øving 5 (veke 40)

3.4: 3, 4, 6, 8, 10, 18 (4. utgåve: 3.4: 3, 4, 6, 8, 10, 17)
3.5: 4, 10, 12, 28 (4. utgåve: 4, 10, 12, 27)

Øving 6 (veke 41)

3.6: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16
3.7: 8, 22, 30, 42

Øving 7 (veke 42)

3.8: 2, 3
3.9: 2, 5, 8
Eksamen mai 2009, oppgåve 1 (sjå nedanfor)

Frivillege oppgåver: 3.8: 6, 7. 3.9: 12

Øving 8 (veke 43)

3.10: 3, 6
3.11: 5, 6, 15
Eksamen juni 2011, oppgåve 5 og 7 (sjå nedanfor)

Frivilleg oppgåve: 3.11: 12

Øving 9 (veke 44)

3.12: 1, 3, 14
4.2: 2, 28
Eksamen desember 2007, oppgåve 2 (sjå nedanfor)

Øving 10 (veke 45)

3:12: 5, 9
4.3: 2, 3, 5, 6, 30
Eksamen desember 2011, oppgåve 3 (sjå nedanfor)

Frivillege oppgåver: 3:12: 20, 21 4.3: 34

Øving 11 (veke 46)

4.4: 2
4.5: 1. 10
4.6: 1
5.2: 1, 2
Eksamen juni 2007, oppgåve 4 (sjå nedanfor)

Øving 12 (veke 47)

5.2: 6, 12 (11 i 4.e utgåve)
5.3: 1, 8 (6 i 4.e utgåve), 14 (12 i 4.e utgåve)
5.4: 14, 20, 22
Eksamen desember 2010, oppgåve 2 (sjå nedanfor)

Lærebok

Richard J. Larsen, Morris L. Marx Introduction to Mathematical Statistics and its Applications (5. utgåve).
Boka: Statistikk - for universitet og høgskoler av Gunnar G. Løvås kan vere eit nyttig supplement dersom ein ynskjer å lese om stoffet på norsk.

Pensum

Kap. 1
Kap. 2
Kap. 3
Kap. 4
Kap. 5.1 - 5.4

Førebels førelesingsplan

Veke 34: Kap 1 - 2.4
Veke 35: Kap 2.4 - 2.5
Veke 36: Kap 2.5 - 3.3
Veke 37: Kap 3.3 - 3.5
Veke 38: Kap 3.5 - 3.7
Veke 39: Kap 3.7 - 3.9
Veke 40: Kap 3.9 - 3.13
Veke 41: Kap 4.1 - 4.3
Veke 42: Kap 4.3 - 4.7
Veke 43: Kap 5.1 - 5.3
Veke 44: Kap 5.3 - 5.4
Veke 45: Kap 6.1 - 6.3
Veke 46: Kap 6.3 - 6.4
Veke 47: Repetisjon

Tidlegare eksamenar i ST1101

Eksamen

08.12.2012, tid: 9-13

Trefffetider før eksamen:
Onsdag 5. desember: 10-12
Torsdag 6. desember: 12-14
Fredag 7. desember: 13-15

Hjelpemiddel:

Tabeller og formler i statistikk, Tapir Forlag
K. Rottman: Matematisk formelsamling
Eit gult ark (A4 med stempel) med eigne handskrivne formlar og notatar. Dette får ein på instituttkontoret i 7. etg. SII.
Enkel kalkulator: HP30S, CITIZEN SR-270X eller CITIZEN SR-270X college.

2018-02-12, Hallvard Norheim Bø