Øvinger

Øvingsopplegget begynner i uke 3. Det er 12 øvinger i kurset, der minst 8 må være levert og godkjent for å kunne ta eksamen. Øvingsoppgavene vil stort sett bli hentet fra læreboka og gjøres tilgjengelig på nettsidene. Innleveringsfrist er mandag kl. 16.00 uka etter veiledning. Øvingene leveres i merket hylle i 3. etasje i Nordre lavblokk, Sentralbygg II. Husk å merke tydelig med navn!

Veiledning av øvinger

Mandag kl. 15:15-17:00 i KJL23.

Plenumsregning

Onsdag kl. 14:15-16:00 i R92.

Øving Veiledes uke Oppgaver Løsningsforslag
Øving 1 3 2.2: 2, 10, 12, 18 og 32. 2.3: 2, 3, 4, 8, 12 og 14.
Øving 2 4 Øving 2
Øving 3 5 2.5: 11 og 29. 2.6: 9, 12, 20, 34 og 53. 2.7: 4, 11 og 14. 3.2: 24.
Øving 4 6 3.2: 9, 11, 17 (formelen er på s. 87) og 21. 3.3: 1, 2, 3, 12 og 14.
Øving 5 7 3.4: 3, 4, 6, 8, 10, 17 og 18. 3.5: 4, 10, 12, 27, 28 og 30.
Øving 6 8 3.6: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20 og 25.
Øving 7 9 3.7: 2, 8, 10, 21, 22, 27, 30, 39, 42, og 43.
Øving 8 10 3.8: 2, 3 og 7 (6). 3.9: 2, 5, 8, 12 og 19 (15). 3.11: 5, 6 og 15.
Øving 9 11 3.12: 1, 3, 7, 9, 11, 20 og 21. 4.2: 2, 22, 23 og 27.
Øving 10 12 Øving_10 demo_17.03.11
Øving 11 13 3.10: 6 og 9. 4.4: 2 og 8. 4.5: 10. 4.6: 10. 10.2: 2. Oppgave 3 fra eksamen 2008 LF_eksamen_08
Øving 12 14 Eksamen 2007 LF_eksamen_07

Fra og med øving 8 står oppgaver fra 4. utgave av Larsen & Marx i parentes der det er avvik fra nyeste utgave.

2018-02-12, Hallvard Norheim Bø