ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Beskjeder og meldinger

[21/11/13] Veiledning blir torsdag 5.desember kl 10-12 på D5. Har du spørsmål før det er det bare å ringe eller sende mail til foreleser - eller avtale møte på forelesers kontor på Gløs. Lykke til med siste innspurt!

[17/11/13] Denne uken vil jeg repetere pensum i ST0202 - og regne utvalgte eksamensoppgaver underveis. Hvilke oppgaver jeg vil regne er angitt i forelesningsslides som er tilgjengelig fra Forelesningers-fanen i menyen til venstre. Mandag 18.11 starter vi med kap 1 - og går så langt vi kommer, og så avslutter vi torsdag 21.11. Det blir også et møte med referansegruppa i forelesningstiden på torsdag, der veiledning før eksamen, selve eksamen - og eventuelt - står på agendaen. Vel møtt.

[02/11/13] I dag har vi gjennomgått kap 13 om lineær regresjon, og det betyr at vi er ferdig med gjennomgangen av pensum i ST0202. Det blir ingen forelesning på torsdag. Neste uke er det heller ikke forelesninger, og dere jobber med obligatorisk øving 10.

I uke 47 (mandag 18 og torsdag 21 november) avslutter vi kurset ved at jeg gir en oversikt over temaene kurset og regner utvalgte eksamensoppgaver. Hvis du har synspkt på tema du synes var vanskelige i kurset så er det bare så sende meg en mail eller melding så skal jeg legge ekstra vekt på dette i oversikten min.

I uke 47 vil vi også avtale treffetider i uke 48 og 49, der jeg vil være tilgjengelig for spørsmål av alle typer.

Ad eksamen: Det faktum at alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt antar jeg at vil påvirke måten du forbereder deg til eksamen. Men, HUSK - det er viktig med riktig føring- og med regnetrening, og det er IKKE tid til å slå opp i læreboka for ethvert spørsmål på eksamen. Se forøvrig gamle eksamensoppgaver tilgjengelig under "Eksamen" i venstre marg.

[25/10/13] Det er kun 3 tema igjen i kurset.

  • Uke 44: Mandag 28/10 foreleses kap 12. Variansanalyse (videreføring av sml to varianser. F-fordeling)
  • Torsdag 31/10 blir det kap 11 med kontingenstabeller og kjikvadratfordeling, og
  • uke 45: Mandag 4/11 blir det kap 13 med enkel lineær regresjon.

Vi får se om det blir noe mer torsdag 7/11. Etter det er det 1 uke (uke 46) med undervisningsfri for å jobbe med øving 10, og så til slutt i uke 47, 18+21.november, er det oppsummering og regning av eksamensoppgaver.

[21/10/13] Referat fra andre møte i referansegruppa i ST0202 Statistikk for samfunnsvitere, høsten 2013.

Siden det er ca 4 personer som møter opp på forelesningene så ble møtet avholdt med alle studenter tilstede i forelesningen mandag 21. oktober 2013. Det er 8 studenter som har fått godkjent øving 3. Tilstede: 4 studenter og foreleser 1) Faget: Vi har bare 5 forelesninger med nytt stoff igjen. Vi diskuterte datoer og tema, og ble enige som at den tentative planen med forelesninger av nytt stoff i uke 43-45, jobbe med øving 10 i uke 46 (uten forelesing) og så oppsummering og oppgaverening i uke 47 er en god plan. 2) Læreboka: ble ikke diskutert. 3) Forelesningene: vi fortsetter som før. Sist diskuterte vi om vi skulle avlyse halvparten av forelesningene og heller diskutere stoffet (og anta alle var forberedt) en dobbelttime i uka, men dette forslaget ble ikke så godt mottatt, så vi fortsatte derfor som før med ordinære forelesninger. 4) Øvinger: Alle på forelesningen hadde enten levert eller var godt igang med obligatorisk øving 7. 5) Eksamen: Vi snakket litt om oppkjøring til eksamen og hvordan eksamenoppgaven i ST0202 er oppbygd. Vi ble enige om å sette opp 2 ganger veiledningstimer før eksamen. Den ene gangen trolig i uke 48 og den andre i uke 49 (tentativt 10-12 torsdag 5. desember). Studentene kan selv komme med ønsker her. Eksamen er mandag 9.desember, og alle tidligere eksamenoppgaver med fasit ligger ute på fagets www-side (helt tilbake til 1995). Foreleser mente eksamensoppgavene fra de siste årene er mest aktuelle.

[10/10/13] Neste uke, uke 42, er det ingen forelesninger i ST0202 - men planen er at dere skal bruke tid på å jobbe med obligatorisk øving 7 - som har innlevering fredag 25.oktober. Øving 7 har innhold til og med kapittel 8. Vi har også jobbet med 9.1 (t-test) og 9.2 (binomisk andel) og 10.4 (to binomiske andeler).

I uke 43 går vi videre - og da er det 5 forelesninger igjen av kurse med nytt stoff. Planen er at vi først ser på to populasjoner 10.1-10.3 (t-tester for to populasjoner) og så setter fokus på varians (9.3 og 10.5) - som danner overgangen til kap 12 om ANOVA, så kap 11 om kjikvadrat-tester og til slutt kap 13 om regresjon.

[07/10/13] Torsdag 10. oktober skal vi jobbe med inferens med binomisk fordeling (9.2 og 10.4), og som forberedelse til timen ber jeg om at du ser fra 14:50 til 20:50 (6 minutter) om Champagne-testen

Siffer episode 7

Spørsmål:

1) Hva har dette med binomisk fordeling å gjøre?

2) Sett opp null- og alternativ hypotese.

3) Hva ble resultatet av testen? Skulle H0 forkastes eller beholdes?

[23/08/13] Nå er vi ferdige med sannsynlighetsregningsdelen av kurset - dvs. kapittel 4-7. Forelesningen torsdag 26.09 er avlyst grunnet at flertallet av studentene som følger forelesningene er forhindret fra å møte. Lekse til mandag 30.09 er oppgavene på de to siste slidene av forelesning nr 9. Mandag 30.09 begynner vi med statistisk inferens - fra et utvalg skal vi trekke konklusjoner om en populasjon. Velkommen.

[18/09/13] I morgen gjennomfører vi et referansegruppemøte i forelesningen, i begynnelsen av andre time. Dette fordi man ved IME-fakultetet må opprette referansegruppe og ha 3 møter i løpet av semestret i alle fag - også de fagene der vi ikke er så mange på forelesning. På agendaen står følgende pkt som dere gjerne kan tenke over til møtet. 1) Faget: matematisk nivå, omfang, forståelse. 2) Boka: engelsk, eksempler, … 3) Forelesningene: nivå, tempo, slides, tavlebruk, eksempler. 4) Øvingene: omfang, veiledning. 5) Annet?

[10/9/13] Vi har nytt rom for veiledningene på onsdager 14.15-16: D135. Husk veiledning av obligatorisk øving 3 i morgen.

[05/09/13] I dag har jeg gjennomgått 5.3 Binomisk fordeling - det betyr at vi er ferdige med kapitlene 1-5.

Neste uke er det ikke forelesninger - og dere jobber heller med obligatorisk øving 3 - som skal leveres inn 20.09. Øvingen kan leveres personlig til øvingslærer, foreleser eller på epost til øvingslærer - se www-siden til faget for oppgavenummer for øving 3 og kontaktinfo til øvingslærer Thea.

I uke 38, mandag 16. september, fortsetter vi med kapittel 6 om normalfordelingen. Hvis du har 10.utgave av læreboka så vil ikke utregning av sannsynligheter i normalfordelingen i forelesningsnotatene og løsningsforslag til øvinger og eksamen stemme overens. Grunnen til dette er at fra utgave 10 til 11 har de endret på hva som er oppgitt i tabell 3 i appendix. Hvis du har utgave 10 så send meg (faglærer) eller melding (se kontaktinfo under kursinformasjon) så vi kan finne en god løsning.

[05/09/13] I dag er det binomisk fordeling. Husk lekse fra siste slides fra forelesningen på mandag.

[30/08/13] Da er vi ferdige med kapittel 4 om Sannsynlighet - men dere har i lekse å se på oppgaven med Doping fra slidene fra forelesning nr 4. I neste uke er det kapittel 5 om diskrete tilfeldige variabler og binomisk fordeling som er tema.

[19/08/13] Da er første forelesning gjennomført - takk til aktive studenter. Vi har startet på pensum i ST0202, og har gjennomgått kapittel 1 og mesteparten av 2 i læreboka. Torsdag er planen å gjennomgå kapitlene 2.5 og 3. Jeg har lagt inn en lenke til en forklaring på utvalgsstandardavvik - og forelesningsnotater til torsdag - se under Forelesninger i venstre marg. Vel møtt torsdag kl 12.15 i D4.

[01/08/13]: Velkommen til hjemmesiden til ST0202 for høsten 2013.

  • Læreboka i faget heter Johnson & Kuby: Elementary Statistics, 11. utg. (10.utg kan også brukes).
  • Første forelesning er mandag 19.august kl 10.15-12 i D5 på Dragvoll.
2013-11-21, Mette Langaas