ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Beskjeder og meldinger

[06/12/12] Her er dagens eksamensoppgave og løsning.

[14/11/12] Forelesningene neste uke (19. og 21. november) brukes til repetisjon av pensum via gjennomgåelse av tidligere eksamensoppgaver: I rekkefølge tas (så langt vi rekker) Eksamen H2011, H2010, H2009.

[07/11/12] Eksamensoppgaver og tilhørende løsningsforslag finnes ved å gå til "Eksamen" i menyen i venstre marg.

[07/11/12] Merk at det ikke er forelesning mandag 12. november. Det er veiledning for øving 10 i forelesningstimene onsdag 14. november (i DL31), samt i øvingstimene samme dag. Innlevering er fredag 16. november.

[06/11/12] I forelesningen onsdag 7. november regnes følgende eksamensoppgaver som omhandler regresjonsanalyse: Høst 2009, Oppgave 3; Høst 2007, Oppgave 2; Høst 2008, Oppgave 2 (i denne rekkefølge så langt vi rekker…)

[31/10/12] Det er i dag gjort to små forandringer i Øving 10 (se øvingsside): I 11. utgave, kap. 10 er oppgave 73 endret til 50; i kap. 13 er oppgave 77 endret til 74. [Tilsvarende endringer for 10. utgave, kap 10: 63 endret til 40; kap 13: 69 endret til 68].

[10/10/12] Merk at det ikke er forelesninger 15. og 17. oktober. Det er veiledning (i øvingstimene) i obligatorisk øving 7 onsdag 17. oktober, før innlevering senest 19. oktober.

[18/09/12] For de som bruker utgave 10 av læreboka: Tabell over normalfordelingen fra utgave 11 kan lastes ned uner "Forelesninger".

[17/09/12] Merk at det ikke er forelesninger 24. og 26. september. Det er veiledning (i øvingstimene) i obligatorisk øving 3, både 19. og 26. september, før innlevering senest 28. september.

[10/09/12] Det viser seg at det ikke er behov for to dobbelttimer med øvinger på onsdager. Derfor vil bare timene kl 13.15-15 bli brukt fra og med 12. september (se siden for "Øvinger")

[31/08/12] MANDAGSFORELESNINGEN ER NÅ FLYTTET TIL DRAGVOLL: Mandagsforelesningene 12:15-14 vil gå på Dragvoll mandagene fra og med 3. september. Sted: Auditorium D3.

[29/08/12] Da er forelesningene i gang! Det var enighet på forelesningen i dag at jeg skal gjøre et forsøk på å få flyttet mandagsforelesningen til Dragvoll. Beskjed vil bli gitt om dette lykkes. Hvis det ikke lykkes, går mandagsforelesningen 3. september også på Gløshaugen. Slides fra forelesningene deles ut på papir på forelesning, og kan dessuten lastes ned i tabellen under overskriften "Forelesninger" (se menyen øverst til venstre på denne siden).

[19/06/12] Velkommen til hjemmesiden til ST0202 for høsten 2012.

  • Læreboka i faget heter Johnson & Kuby: Elementary Statistics, 11. utg. (10.utg kan også brukes).
  • Første forelesning er mandag 27.august (merk datoen!) kl 12.15-14 i auditorium S7 på Gløshaugen.

På grunn av oppussing av undervisningsrommene på Dragvoll, har det ikke vært mulig å legge mandagsforelesningene 12.15-14 til Dragvoll. Forelesningene onsdager 10.15-12 vil imidlertid gå på Dragvoll, i DL31 (Låven).

2012-12-06, Bo Henry Lindqvist